“Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική” από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

“Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική” από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

 

elearning-papei_F1025399476.jpg

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα “Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική – Θεωρία και Πράξη”.

Στόχος μαθήματος

Στόχος του εξ’ αποστάσεως μαθήματος είναι η Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών (Γ’ κατηγορίας βιβλίων) για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ. Με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφαρμογή από 1/1/2015).

Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:

 • Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
 • Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
 • Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη είναι η κ. Σοφία Ελευθερίου, PhD, τ. Ορκωτή Ελέγκτρια-Λογίστρια

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Παρέχονται σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις καθώς και demo προγράμματα για πρακτική εξάσκηση με την συνεργασία της Singular Logic.

Συνοπτικά το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 • Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
 • Έννοιες Διπλογραφικής Μεθόδου
 • Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο
 • Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με ΕΛΠ
 • Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Οργάνωση – Νομιμοποίηση Α.Ε. – Ε.Π.Ε.- ΙΚΕ – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Τήρηση βιβλίων Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας)

Επίσης θα διδαχθούν οι κάτωθι Εργασίες του Λογιστή:

 • Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης
 • Κάθε μέρα
 • Τέλος του μήνα
 • Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ανάλυση και εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. – ΕΛΠ με πραγματικά παραστατικά
 • Φ.Π.Α. Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας) (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ και Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης)
 • Κλείσιμο ισολογισμού
 • Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού – Παθητικού
 • Λογιστική διαχείριση Εσόδων Αφορολόγητων
 • Λογιστική διαχείριση Εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο
 • Αποσβέσεις– Μητρώο Παγίων
 • Προβλέψεις και Αποτίμηση μενόντων
 • Προσδιορισμός Κόστους Πωληθέντων
 • Προσδιορισμός Μικτού Αποτελέσματος
 • Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Λογ/σμός Αποτελεσμάτων για Διάθεση
 • Διάθεση κερδών
 • Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
 • Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων βάσει λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ
 • Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού
 • Μηχανογράφηση Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.
 • Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων
 • Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια
 • Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
 • Δικαιολογητικά – Παραστατικά εγγραφών
 • Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
 • Πρακτικές–Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά
 • Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού – Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Διάθεσης
 • Οικονομικές Καταστάσεις

Διάρκεια – Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2 μήνες. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24 Μαΐου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr , ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 27 Μαΐου.

Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια της 5ης Θεματικής Ενότητας: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική.

Το Πρόγραμμα

Η παρακολούθηση δεν γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην οποία θα μπορείτε να εισέρχεστε όποτε έχετε χρόνο. Το υλικό θα αναρτάται σε εβδομαδιαία βάση, αλλά θα έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στο υλικό της τρέχουσας εβδομάδας και όλων των προηγούμενων. Ο ενδεικτικός χρόνος ενασχόλησης του συμμετέχοντα με το εκπαιδευτικό υλικό είναι περίπου 4 ώρες ανά εβδομάδα.

Η πρόσβασή σας στην πλατφόρμα δεν διακόπτεται ποτέ. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν ολοκληρώσετε τη μελέτη σας στον προκαθορισμένο χρόνο, ώστε να δώσετε την εξέταση στις προγραμματισμένες για το συγκεκριμένο τμήμα ημερομηνίες, έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε όταν θα είστε σε θέση να εξεταστείτε ώστε να σας στείλουμε θέματα επανεξέτασης ή και να μεταφερθείτε σε επόμενο τμήμα ώστε συμμετάσχετε στην αντίστοιχη εξέταση (χωρίς φυσικά άλλη οικονομική επιβάρυνση). Επομένως, υπάρχει ευελιξία όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης χορηγείται -κατόπιν σχετικής αίτησης- βεβαίωση, συνοδευτική του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, αναφορικά με τις ώρες παρακολούθησης που αντιστοιχούν στα elearning σεμινάρια του προγράμματος (4 ώρες ανά εβδομάδα elearning).

Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι:

 • μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων συνεργαζόμενων Τμημάτων/Ιδρυμάτων
 • καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο Οι διδάσκοντες διασφαλίζουν με την πλούσια διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική τους εμπειρία την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους για όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

 • λειτουργεί από το 2008 προσφέροντας εξειδικευμένα σεμινάρια με τρεις περιόδους έναρξης ετησίως: Οκτώβριο, Μάρτιο και Μάιο,
 • έχει εκπαιδεύσει 9.000 συμμετέχοντες και έχει επιλεγεί από 250 εταιρίες και φορείς για την εκπαίδευση εργαζομένων τους,
 • ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης που προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος από τους αποφοίτους (4,6 με άριστα το 5),
 • παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο, διαδραστικό, πολυμεσικό υλικό, ενώ το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη,
 • παρέχει άμεση και αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη, κοινοποιώντας στους συμμετέχοντες από την έναρξη του Προγράμματος τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπεύθυνων διδασκόντων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους για την επίλυση των αποριών τους.
 • έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει,
 • προσφέρει 80 σεμινάρια καλύπτοντας μεγάλο εύρος επίκαιρων και σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους :

Οδηγός Σπουδών-Δίδακτρα

Κατηγορίες Εκπτώσεων

Περισσότερες πληροφορίες: 2104142186/6949476064, learnxrh@unipi.gr, elearning.xrh.unipi.gr .

Πηγή: www.epixeiro.gr

Προηγούμενο Έρευνα της ΕΥ για το ΕΒΕΑ: Η μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας