Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

 

 

Dimitris_Skalkos3_F1823470565.jpg

Άρθρο του γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν το βασικό κύτταρο ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Απασχολώντας δύο στους τρεις εργαζόμενους, οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν φορέα καινοτομίας και κρίσιμο κρίκο στις αλυσίδες αξίας. Η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών οικονομιών στη διπλή πρόκληση της «πράσινης» και ψηφιακής μετάβασης θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες, του ταχύτατα μεταβαλλόμενου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Η περιπέτεια της πανδημίας ανέδειξε τη σημασίατης ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίαςτο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχεδίασε μία συνεκτική δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας και τη στήριξη των εργαζομένων κινητοποιώντας συνολικούς δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους περίπου 8,5 δις ευρώ. Συνοπτικά και μεταξύ άλλων, αναφέρω το Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεωνcovid-19, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής, τις μη επιστρεπτέες προκαταβολές των περιφερειών, τα ειδικά προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού, τη δράση eλιανικό.

Η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα θέτει στο επίκεντρο τη μεσοπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι χαρακτηριστικό πως, μόλις το 17% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ψηφιοποιούν βασικές λειτουργίες τους, σε αντίθεση με το 54% των μεγάλων επιχειρήσεων. Τα παραπάνω αναμφίβολα αφορούν στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι οι ελληνικές πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 97,4% του συνόλου των επιχειρήσεων και η προστιθέμενη αξία τους στην οικονομία στο 17,6%, όταν οι ευρωπαϊκοί μέσοι όροι είναι 93% και 20,8% αντίστοιχα (στοιχεία 2019).

Οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις αποτελούν το κύριο χρηματοδοτικό μέσο στήριξης της βιώσιμης μετάβασηςτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, το οποίο εγκρίθηκε πρώτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει ως προτεραιότητά του την προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού. Ειδικότερα, το νέο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,9 δις ευρώ, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», πρόκειται να δεσμεύσει τους πόρους τουσε τρεις άξονες:

– την ψηφιακή και πράσινη αναβάθμισή τους, την ενίσχυση των μεταξύ τους συνεργειών (clustering), τη μεγέθυνσή τους (scaling up), την εισαγωγή καινοτομίας,
– την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένωντους (ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση),
– την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυοδοσία, κεφάλαια συν-επένδυσης, factoringκ.ά.) με περαιτέρω ενεργοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα λέγαμε ότι, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα επόμενα χρόνια έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία, σε συνδυασμό με τις προωθούμενες παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση ενός περισσότερο ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

 

*Ο Δημήτρης Σκάλκος είναι γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πηγή: www.mindev.gov.gr

Προηγούμενο ΝΕΟ EMAIL ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας