Νέος νόμος Δημοσιεύτηκε ο ν. 4797/2021

Νέος νόμος Δημοσιεύτηκε ο ν. 4797/2021

 

874_F530933938.jpg

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4797/2021 με τίτλο “Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις”.

Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις διατάξεις αναφορικά με:

 • την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους (άρθρο 25)
 • την υπαγωγή φίλτρων και γραμμών αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρε-σης σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% (άρθρο 27)
 • το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού (άρθρο 28)
 • την παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 (άρθρο 30)
 • την παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 (άρθρο 31)
 • τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογικού έτους 2020 (άρθρο 32)
 • την παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων (άρθρο 33)
 • την ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα άρθρα 5Α και 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 34)
 • την ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για τον ειδικό τρόπο φορολόγησης φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά το άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 (άρθρο 35)
 • την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020 ως προς τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια) (άρθρο 36)
 • το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (άρθρο 37)
 • την παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό όρους (άρθρο 38)
 • την παράταση υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για φορολογικές οφειλές (άρθρο 39)
 • την επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (άρθρο 40)
 • τη μη επιβάρυνση με τέλος χαρτοσήμου των αδειών θήρας κυνηγετικού έτους 2021-2022 (άρθρο 41)

 

Περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις αναφορικά με:

 

 • την επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων (άρθρο 44)
 • την απαλλαγή των διοικητικών προστίμων κατ’ εφαρμογή των κανόνων τήρησης αποστάσεων προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τα ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον εισφοράς ΟΓΑ (άρθρο 45)
 • την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας (άρθρο 47)
 • την προσωρινή άδεια Κυκλοφορίας «Μ» και διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης (άρθρο 48)
 • την υπαγωγή ληξιπροθέσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση (άρθρο 51)
 • τις αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας της σύμβασης (άρθρο 52)

Διαβάστε αναλυτικά το νόμο, όπως δημοσιεύτηκε στο σύνολό του, ακολούθως:

Πηγή: www.forin.gr

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Το ΕΚΤ εγκαινιάζει τον ψηφιακό τόπο Περί Βιβλιοθηκών aboutlibraries.gr
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας