Νέο, ανανεωμένο metrics.ekt.gr με τα επίσημα στοιχεία Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Νέο, ανανεωμένο metrics.ekt.gr με τα επίσημα στοιχεία Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης

 

 

MetricsEKTgr_new_website_banner_F1421451026.jpg

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, παράγει τις επίσημες στατιστικές και τους δείκτες του ελληνικού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) παρουσιάζει τον ανανεωμένο δικτυακό τόπο metrics.ekt.gr με νέες λειτουργικότητες και επικαιροποιημένο περιεχόμενο. Το ΕΚΤ, Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, παράγει τις επίσημες στατιστικές και τους δείκτες του ελληνικού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Στον ιστότοπο παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία: δείκτες, στατιστικές, μελέτες, διαδραστικοί χάρτες και πίνακες δεδομένων.

O δικτυακός τόπος είναι χωρισμένος σε 10 κεντρικούς άξονες, που αντιστοιχούν στα κύρια θεματικά πεδία συγκέντρωσης στοιχείων και δεικτών:

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις

Δαπάνες και Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη

Κρατικές πιστώσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD)

Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Εξειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου

Ελληνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα

Συμμετοχή των γυναικών σε Ε&Α

Δείκτες Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Περιφερειακοί δείκτες ΕΤΑΚ

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου, ανάλογα με τη θεματική κατηγορία που τον ενδιαφέρει μπορεί να περιηγηθεί στις επιμέρους ενότητες και να βρει σχετικές στατιστικές εκδόσεις και μελέτες, διαδραστικούς χάρτες που απεικονίζουν περιφερειακούς δείκτες, πίνακες δεδομένων (datatables), εκθέσεις ποιότητας (μεθοδολογικές σημειώσεις και μεταδεδομένα), σύντομα άρθρα, αναλύσεις και παρουσιάσεις, και ένα ιδιαίτερα χρηστικό λεξικό επιστημονικών και τεχνολογικών όρων.

Ο σύγχρονος σχεδιασμός, η σαφής κατηγοριοποίηση και οι νέες λειτουργικότητες αναδεικνύουν το πλούσιο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που συνεχώς εμπλουτίζεται, επικαιροποιείται και ανανεώνεται, διευκολύνοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές, τους δημοσιογράφους, αλλά και το ευρύ κοινό, να ενημερωθούν μέσω έγκριτων στοιχείων και δεικτών.

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μια σειρά δεικτών που αφορούν την παρακολούθηση πολιτικών για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο), καθώς και σε δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση ευρωπαϊκών (Ευρώπη 2020, Ευρωπαϊκό εξάμηνο, Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας) και διεθνών πολιτικών (Sustainable Development Goals) και δημοσιεύονται σε Πίνακες Αποτελεσμάτων (The European Innovation Scoreboard, The Digital Economy and Society Index/DESI).

Επιπλέον, υπάρχει ανοικτή πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του ΕΚΤ για στατιστικές και δείκτες ΕΤΑΚ, με δυνατότητα ξεφυλλίσματος ή κατεβάσματος σε μορφή PDF, επιτρέποντας τη διάχυση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των μελετών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από τις πρόσφατες εκδόσεις του ΕΚΤ, αξίζει να αναφερθεί η μελέτη “Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2016-2017” η οποία διατίθεται και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με διαδραστικά διαγράμματα, όπου ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί online στις επιμέρους ενότητες και να εστιάσει σε επιμέρους στοιχεία των διαγράμματων.

H μελέτη περιλαμβάνει τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο 2014-2016. Πρόκειται για την 3η κατά σειρά σχετική έκδοση του ΕΚΤ, με τα στοιχεία για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις (Community Innovation Survey) που διεξάγεται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ίδια μεθοδολογία και για την ίδια χρονική περίοδο, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα. Τα στοιχεία αφορούν τις καινοτομικές επιδόσεις ανά τύπο καινοτομίας, καθώς και ανά μέγεθος επιχείρησης, ενώ καταγράφουν την κλαδική και περιφερειακή κατανομή των καινοτόμων επιχειρήσεων. Επίσης, εξετάζονται ζητήματα όπως η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς και το συνεργατικό προφίλ που επιδεικνύουν οι καινοτόμες αυτές επιχειρήσεις. Τέλος, αναδεικνύονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυση των καινοτομικών επιδόσεων τους, όπως οι πηγές πληροφόρησης, η δημόσια χρηματοδότηση, καθώς και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.  

Ο ρόλος του ΕΚΤ ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) και έχει την ευθύνη για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) και την αποστολή τους στη Eurostat, τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ συνεργάζεται με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), υλοποιεί εκτεταμένες έρευνες σε ετήσια βάση για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, εφαρμόζει το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές οδηγίες για την παραγωγή στατιστικών. Διατηρεί επίκαιρες βάσεις δεδομένων και μητρώα που απορρέουν από τον θεσμικό του ρόλο, αναλύει και διασυνδέει τα μεγάλα δεδομένα που συγκεντρώνει, και παράγει αξιόπιστους δείκτες για την ελληνική ερευνητική, αναπτυξιακή και καινοτομική δραστηριότητα και τους συντελεστές της.

Επίσης, το ΕΚΤ χαρτογραφεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, καταγράφει τους τομείς εξειδίκευσης, τη σταδιοδρομία και την κινητικότητά του και αναδεικνύει τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του, ενώ διεξάγει μελέτες και δημοσιεύει εκδόσεις που συμβάλλουν στην ευρύτερη και πολύπλευρη κατανόηση του εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας και αποτυπώνουν τη συγκριτική του τοποθέτηση διεθνώς. Παράλληλα, υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, παρέχοντας έγκαιρα, συστηματικά και με ακρίβεια τους κατάλληλους δείκτες.

Πηγή: www.ekt.gr

Προηγούμενο Κατάθεση Μελέτης – Έρευνας της ΚΕΕ για την Ανάπτυξη 88 Επιχειρηματικών Πάρκων το διάστημα 2018-2040
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας