Ξεκινάει η λειτουργία του Eργαλείου Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ στις 9 Δεκεμβρίου 2020 (www.energycost.gr)

Ξεκινάει η λειτουργία του Eργαλείου Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ στις 9 Δεκεμβρίου 2020 (www.energycost.gr)

 

 

rae_0_F924602140.jpg

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με γνώμονα την προστασία των Καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων, σχεδίασε και ανέπτυξε ένα Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών στον τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, με στόχο να αποτυπώνει και να συγκρίνει, με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, βάσει των αρχών της διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, το συνολικό κόστος του ανταγωνιστικού σκέλους των προσφερόμενων τιμολογίων, και να υπολογίζει και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής του εργαλείου σύγκρισης τιμών είναι τα τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών Πελατών φυσικού αερίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 των αντίστοιχων Κωδίκων Προμήθειας.

Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση και προστασία των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, ενσωμάτωσε στο εργαλείο και τις εκπτώσεις των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, ενώ στο πλαίσιο της γενικότερης ενδυνάμωσης του καταναλωτή στην προσφερόμενη πληροφορία συμπεριέλαβε και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας.

Επιπλέον, ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας του εν λόγω Εργαλείου (Απόφαση ΡΑΕ 313/2019, ΦΕΚ Β’ 1254/12.04.20191) στα πρότυπα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (E.E.T.T.), στον οποίο αποτυπώνονται οι ρόλοι των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών με στόχο τη διαρκή διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας του συστήματος του εν λόγω Εργαλείου. Σημειώνεται ότι εργαλεία και εφαρμογές τέτοιας φύσης, που καλούνται να αποτυπώσουν ραγδαία μεταβαλλόμενες και δυναμικές εμπορικές εξελίξεις λιανικών αγορών (ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου), χρήζουν διαρκούς ανάγκης παρακολούθησης, αναβάθμισης και λειτουργικής ενίσχυσης καθώς λαμβάνουν υπόψη τεχνικά χαρακτηριστικά και γενικότερες εξελίξεις του ενεργειακού τομέα.

Ιστορικά, μέχρι τη διάθεση της πρώτης έκδοσης του εργαλείου στο ευρύ κοινό έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς τρεις (3) πιλοτικές λειτουργίες του (στάδια), κατά τη διάρκεια των οποίων επανασχεδιάστηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν διάφοροι τύποι προσφερόμενων εκπτώσεων, προσεγγίστηκαν μεθοδολογικά οι μηχανισμοί αναπροσαρμογής του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων, ενισχύθηκαν οι προεπιλογές για τους καταναλωτές και επανασχεδιάστηκαν και οι αρχικοί μορφότυποι των προϊόντων της αγοράς ώστε να επεκταθούν οι αρχικές κατηγορίες των πελατών Χαμηλής Τάσης.

Κατά το πρώτο στάδιο, υπήρξε διαβούλευση με την ενεργειακή αγορά και τους άμεσα εμπλεκόμενους (κατόχους αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας) οι οποίοι και ενημέρωσαν το εργαλείο με τα διαθέσιμα ενεργειακά προϊόντα.

Κατά το δεύτερο στάδιο, το εργαλείο δόθηκε επιπλέον και στους κοινωνικούς εταίρους – καταναλωτικές οργανώσεις κτλ, οι οποίοι έκαναν χρήση του προκειμένου να ληφθούν υπόψη και οι δικές τους παρατηρήσεις.

Κατάληξη ήταν το τρίτο στάδιο που μόλις ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του οποίου το εργαλείο επικαιροποιήθηκε με τα διαθέσιμα ενεργειακά προϊόντα (είχε αρχίσει στις 16 Νοεμβρίου 2020 και ολοκληρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2020).

Η λειτουργία του Εργαλείου γίνεται σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 49 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 7 των Κωδίκων Προμήθειας σε Πελάτες (για το φυσικό αέριο ΦΕΚ Β΄1969/2018 και για τον Ηλεκτρισμό ΦΕΚ Β΄ 832/2013 αντίστοιχα, όπως ισχύουν) και, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις των Οδηγιών 2009/72 και 2019/944 καθώς και των Κατευθυντηρίων γραμμών που έχουν εκδοθεί ειδικά για το θέμα των Εργαλείων Σύγκρισης τιμών2.

Σημειώνεται ότι το εργαλείο σύγκρισης τιμών, αφορά ενεργειακά προϊόντα τα οποία είναι δυναμικά και έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό ότι διαρκώς εξελίσσονται και αναπροσαρμόζονται, καθώς λαμβάνοντας υπόψη και οι γενικότερες εξελίξεις του ενεργειακού τομέα.

Στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών περιλαμβάνονται ήδη 387 προϊόντα, εκ των οποίων τα 112 είναι προϊόντα προμηθευτών για οικιακά και εμπορικά τιμολόγια φυσικού αερίου και τα 275 προϊόντα προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις με παροχές που δεν ξεπερνούν τα 25 kVA σε εγκατεστημένη ισχύ.

Η ΡΑΕ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 ξεκινάει η λειτουργία του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες στην ιστοσελίδα www.energycost.gr.

Πηγή: http://www.rae.gr/

Προηγούμενο Επιχειρηματικοί Οδηγοί για 8 χώρες (Αμερική, Αυστρία , Κίνα , Ιαπωνία, Γεωργία , Γαλλία, Καναδάς και Μολδαβία)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας