ΟΔΗΓΟΣ για την ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ για την ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

4555_F1820779237.jpg

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να εξάγει εμπορεύματα εκτός της ΕΕ; Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να κατανοήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη για εξαγωγή και περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξαγωγής.

 

Προτού ξεκινήσετε — Είναι η εταιρεία σας έτοιμη για εμπορική δραστηριότητα;

Σχεδιάζετε να εξάγετε ένα προϊόν για πρώτη φορά;

Πριν προχωρήσετε, ελέγξτε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη:

  • Το προϊόν σας είναι ήδη επιτυχημένο στην εγχώρια αγορά σας ή σε άλλες χώρες της ΕΕ;
  • Η εταιρεία σας έχει την ικανότητα να πωλεί το προϊόν σε ξένες αγορές εκτός της ΕΕ; Διαθέτει επαρκές προσωπικό, χρόνο, οικονομικούς και νομικούς πόρους;
  • Δεσμεύεται η διοίκηση της εταιρείας σας να επεκταθεί σε εξαγωγικές αγορές εκτός της ΕΕ;
  • Διαθέτει η εταιρεία σας ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό/εμπορικό/επιχειρηματικό σχέδιο με σαφώς καθορισμένους στόχους για τη στήριξη των εξαγωγών σε αγορές εκτός της ΕΕ;
  • Διαθέτει η εταιρεία σας συγκεκριμένη στρατηγική για τον τρόπο εξαγωγής του προϊόντος στην εξαγωγική σας αγορά; Για παράδειγμα, μπορείτε να εξάγετε το προϊόν σας απευθείας στον αγοραστή σας στην εξαγωγική σας αγορά, όπως άλλη εταιρεία ή καταναλωτής, ή έμμεσα με την πρόσληψη τρίτου, όπως πράκτορα ή διανομέας. Τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες εξαγωγές μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Κατά περίπτωση, προστατεύεται η διανοητική ιδιοκτησία που σχετίζεται με το προϊόν σας στην εξαγωγική σας αγορά;
  • Διαθέτει η εταιρεία σας την ικανότητα και την εμπειρογνωμοσύνη να προσαρμόζει το προϊόν της στις πολιτιστικές προτιμήσεις ή στα διαφορετικά τεχνικά πρότυπα σε χώρες εκτός της ΕΕ;

Προτού συνεχίσετε, εξετάστε προσεκτικά τις ανωτέρω ερωτήσεις και συζητήστε τα εντός της εταιρείας σας για να αποφασίσετε αν είστε έτοιμοι να συναλλάσσετε με χώρες εκτός ΕΕ, ή ποια μέτρα πρέπει να λάβετε για να προετοιμαστείτε για να το πράξετε.

Βρείτε μια αγορά και έναν αγοραστή

Για την εξαγωγή εμπορευμάτων εκτός της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να εντοπίσετε μια αγορά και να βρείτε αγοραστή για το προϊόν σας. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον βοηθό μου γιατο εμπόριο θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε κατάλληλες αγορές για το προϊόν σας. Θα σας βοηθήσει επίσης να καθορίσετε τις απαιτήσεις για τον αγοραστή σας, όπως απαιτήσεις καταχώρισης ή αδειοδότησης για την εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων ή τη συμμετοχή σε έναν συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Δεδομένου ότι ο αγοραστής σας είναι συνήθως ο εισαγωγέας και αναλαμβάνει την ευθύνη για την εισαγωγή του προϊόντος σας στη χώρα προορισμού και στην αγορά της, τα προσόντα του για τον ρόλο αυτό είναι ζωτικής σημασίας.

Τα ακόλουθα ιδρύματα ή επιχειρήσεις μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ευκαιριών της εξαγωγικής αγοράς και στην εξεύρεση ειδικευμένων αγοραστών.

  • Τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες αγορές και επιχειρηματικούς εταίρους και να σας κατευθύνουν στις σχετικές εκθέσεις.
  • Οι πάροχοι ειδικών ειδήσεων ή τα γραφεία προώθησης του εμπορίου στη χώρα σας ή στην επιλεγμένη εξαγωγική σας αγορά που καλύπτουν την ανάλυση της αγοράς και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ευκαιριών μπορεί να είναι χρήσιμα. Οι φορείς αυτοί συχνά παρέχουν μελέτες για βασικούς εξαγωγικούς τομείς.
  • Οι σύμβουλοι εξαγωγών και οι σχετικές τράπεζες μπορούν επίσης να παρέχουν συμβουλές.

Πώς μπορείτε να επιλέξετε τις αγορές-στόχους σας;

Ελέγξτε τις δυνητικές εξαγωγικές αγορές για να αξιολογήσετε κατά πόσον υπάρχει ζήτηση για το προϊόν σας και να εξετάσετε αν το προϊόν σας θα ήταν ανταγωνιστικό στην εξαγωγική αγορά.

 

Ελέγξτε τις εμπορικές στατιστικές της δυνητικής αγοράς-στόχου σας.

Οι στατιστικές εισαγωγών μπορούν να δείξουν αν η χώρα-στόχος σας εισάγει ήδη το είδος του προϊόντος σας, από το οποίο προέρχονται οι εισαγωγές και αν υπάρχει ήδη υψηλή προσφορά στην αγορά. Τα χαμηλά αριθμητικά στοιχεία μπορεί να δείχνουν μια ευκαιρία αλλά και να αποκαλύψουν εμπόδια ή ακόμη και εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά, τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε με τον βοηθό μου για το εμπόριο.

Πώς μπορούν να βρεθούν πιθανοί αγοραστές;

Μόλις επιλέξετε μία ή περισσότερες αγορές-στόχους, το επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός δυνητικών εμπορικών εταίρων και επιχειρηματικών επαφών.

Μπορείτε να βρείτε εταίρους και επαφές στη διεύθυνση:

Εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται ειδικά για τους αγοραστές και τους πωλητές. Για παράδειγμα, το Enterprise Europe Network διοργανώνει τακτικές εκδηλώσεις αντιστοίχισης για συγκεκριμένους τομείς, στις οποίες συμμετέχουν και εταιρείες από τρίτες χώρες.

Εκδηλώσεις ή βοήθεια από εμπορικά επιμελητήρια για την ανάπτυξη επαφών μεταξύ δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων.

Οι εκδηλώσεις αυτές προσφέρονται όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά και ίσως είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι αντίστοιχες επιλογές.

Σε αντίθεση με τις εγχώριες συναλλαγές, πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά ο χαρακτηρισμός του αγοραστή για την εισαγωγή και η πραγματική χρήση ή εμπορία του προϊόντος σας στη χώρα προορισμού.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε πωλήσεις στην κυβέρνηση στην πιθανή σας εξαγωγική αγορά.

Τι είναι οι δημόσιες συμβάσεις;

Ελέγξτε τους όρους εξαγωγής στην ΕΕ και τις απαιτήσεις εισαγωγής στην αγορά-στόχο

Για να εξάγετε το προϊόν σας εκτός της ΕΕ πρέπει να πληροίτε ορισμένες βασικές απαιτήσεις.

Πώς μπορείτε να εξαγάγετε;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εξαγάγετε ένα προϊόν.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγές απευθείας σε έναν αγοραστή στην εξαγωγική σας αγορά. Αυτό μπορεί να είναι άλλη εταιρεία ή καταναλωτής.

Εναλλακτικά, ιδίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συχνά εξάγουν έμμεσα μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Περισσότερα στο link που ακολουθεί

Access2Markets ΟΔΗΓΟΣ για την ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (europa.eu)

Προηγούμενο Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Google Ελλάδος ενώνουν δυνάμεις για να στηρίξουν τις εταιρείες λιανικού εμπορίου
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας