Οδηγός χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ

Οδηγός χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ

8596_F2011361835.jpg

Ο παρών οδηγός χρήσης για τις ΜΜΕ προσφέρει γενικές κατευθυντήριες γραμμές σε επιχειρηματίες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς κατά την εφαρμογή του ορισμού των ΜΜΕ. Δεν έχει καμία νομική ισχύ και δεν δεσμεύει την Επιτροπή κατά κανένα τρόπο. Η σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124 της 20ής Μαΐου 2003, σ. 36, αποτελεί τη μόνη αυθεντική βάση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που αφορούν τον χαρακτηρισμό ΜΜΕ.

Ο οδηγός αυτός περιέχει:

  • Λεπτομέρειες και εξηγήσεις σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005.
  • Υπόδειγμα εντύπου δήλωσης το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις όταν υποβάλλουν αίτηση για τα προγράμματα υποστήριξης των ΜΜΕ προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητά τους ως ΜΜΕ

Δείτε συνημμένο οδηγό

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Προδημοσίευση Υπομέτρου 6.1 “Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας