Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2022 θα ανανεώνονται από 03-01-2023 έως 31-03-2023.

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2022 θα ανανεώνονται από 03-01-2023 έως 31-03-2023.

 

 

neologotypo_F1285117076.jpg

 

 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών:

 

 

1. Αίτηση ανανέωσης της αδείας σας (Επισυνάπτεται)

2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της)

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.» σύμφωνα με το αρθ.34 του Ν.4786/2021 σε τροποποίηση των άρθρων 21,22,23 του Ν.4583/2018.                    (Επισυνάπτεται).    Γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr

4. Εκτύπωση της «εικόνας» από το πεδίο Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ ( http://www.aade.gr)

 

– Το ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Ηλείας μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.

 

Επιπλέον πρέπει να εκπληρωθούν(εάν δεν έχουν) και οι παρακάτω ετήσιες υποχρεώσεις :

  Οι επαναπιστοποιήσεις των 15 ωρών για το 2022.

  Η ανανέωση του Συμβολαίου αστικής ευθύνης εάν έχει λήξει.

– Να καταβληθεί η συνδρομή για το τρέχον έτος 2023 στο Επιμελητήριο που αντιστοιχεί στην επιχειρήσή σας (Ατομικές 15,36 ευρώ, Ο.Ε.& Ε.Ε. 40,96 ευρώ),και τυχόν προηγούμενες οφειλές.

  Να είναι εξοφλημένα τα ετήσια τέλη ΓΕ.ΜΗ.

⃰ Για κάθε βεβαίωση ανανέωση αδείας, καταβάλλεται αντίτιμο 5,12 ευρώ,

 

Οι λογαριασμοί . του Επιμελητηρίου είναι:

Λογ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   6329-136207-150

IBAN: GR 1801 7132 9000 6329 1362   07150

Λογ. EUROBANK

   0026.0061.51.0200.379529

IBAN: GR85 0260 0610 0005 1020 0379 529

 

ΣΗΜEIΩΣΗ .: Για τα ποσά που κατατίθενται στους λογαριασμούς του Επιμελητηρίου να μας προωθείτε με το email το αποδεικτικό κατάθεσης, για να έχουμε άμεση ενημέρωση και να ολοκληρώνουμε την έκδοση του πιστοποιητικού καθώς και να εκδίδουμε και την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης, που θα σας αποστέλλουμε. .

Προηγούμενο Πίνακες αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων, με έμφαση στις γυναίκες και επιχορήγηση 14.800 ευρώ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας