ΟΟΣΑ Η απάντηση της Ελλάδας στο Covid-19 ήταν γρήγορη και αποτελεσματική, αλλά και η αντιμετώπιση μακροχρόνιων προκλήσεων είναι επίσης βασική

Η απάντηση της Ελλάδας στο Covid-19 ήταν γρήγορη και αποτελεσματική, αλλά και η αντιμετώπιση μακροχρόνιων προκλήσεων είναι επίσης βασική

 

44_F2071387166.jpg

 

 

22/07/2020 – Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά στην πανδημία Covid-19 και μέχρι στιγμής κατάφερε να συγκρατήσει την εξάπλωση των λοιμώξεων, αλλά η οικονομία έχει πληγεί σκληρά, προσθέτοντας μακροχρόνιες προκλήσεις, σύμφωνα με την νέα αναφορά του ΟΟΣΑ. 

Στην τελευταία Οικονομική Έρευνα της Ελλάδας, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι τα κυβερνητικά μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εισοδημάτων των ανθρώπων πρέπει να συνεχιστούν, αλλά και να προσαρμοστούν καθώς εξελίσσεται η κατάσταση. Η βοήθεια των εργαζομένων και των επιχειρήσεων να μετακινηθούν από τους τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά σε δραστηριότητες με τις καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης θα είναι απαραίτητη, λέει. Η αλλαγή θα περιλαμβάνει την ενίσχυση της αναζήτησης εργασίας και την υποστήριξη κατάρτισης, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, ιδίως στις ψηφιακές τεχνολογίες, και τη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. 

Η πανδημία κινδυνεύει να επιδεινώσει τα μακροχρόνια προβλήματα της Ελλάδας, λέει η έρευνα. Είναι ζωτικής σημασίας να αυξηθεί η μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο. Αυτό θα απαιτήσει πρόσθετες προσπάθειες για τη μείωση των εμποδίων στον ανταγωνισμό, ιδίως στις επαγγελματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογράφων, των δικηγόρων και των λιανικών πωλήσεων φαρμάκων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος δικαιοσύνης. 

Η ποιότητα των δημοσίων δαπανών πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω μαζί με τη δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος. 

Παρουσιάζοντας την έρευνα σήμερα, ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ Laurence Boone είπε: «Η κρίση του Covid-19 διέκοψε τη διαδικασία ανάκαμψης της Ελλάδας και τα σκληρά επιτεύγματα στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης. 

«Αλλά η αποτελεσματικότητα της ελληνικής διαχείρισης της κρίσης μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας μετατόπισης πολλών δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακές πλατφόρμες τους τελευταίους μήνες, δείχνει τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια». 

«Η συνέχιση της βελτίωσης της ανταπόκρισης της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων θα είναι απαραίτητη για την αναζωογόνηση της ανάκαμψης». 

Η έρευνα αναφέρει ότι η ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων είναι επίσης βασική. Για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων και επενδύσεων και για την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις, ο τραπεζικός τομέας πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η πανδημία κινδυνεύει να τα κάνει χειρότερα καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ταμειακών ροών. 

Παρά τις βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των νέων και των οικογενειών με παιδιά παραμένουν υψηλά. Το σοκ Covid-19 αποκάλυψε τη σημασία της συνέχισης του εκσυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής προστασίας της Ελλάδας για την καλύτερη στόχευση των προγραμμάτων κατά της φτώχειας και την ενίσχυση των προγραμμάτων επανεκπαίδευσης. 

Η έρευνα αναφέρει ότι η πανδημία Covid-19 έχει προσθέσει πιέσεις στους φροντιστές, οι οποίες ήταν ήδη υψηλές. Η επέκταση της πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα για παιδιά και ηλικιωμένους θα υποστηρίξει τις οικογένειες και θα επιτρέψει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες. Η αξιοποίηση των στερεών επιπέδων εκπαίδευσης του πληθυσμού με τον εξοπλισμό των εργαζομένων με τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας θα υποστηρίξει επίσης θέσεις εργασίας και εισοδήματα.

 Το Covid-19 κινδυνεύει να ενισχύσει τις βλάβες στην υγεία που προκαλούνται από μολυσμένο αστικό αέρα. Στην Ελλάδα, οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων είναι υψηλές. Η αποθάρρυνση της χρήσης τους θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της ευημερίας των ανθρώπων. Η έρευνα προτείνει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και βελτιώνει το σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Απαιτείται επανεκτίμηση του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται τα διαφορετικά καύσιμα τόσο για τη μείωση του κόστους για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα όσο και για την παροχή ενός σταθερού σήματος τιμής άνθρακα, 

Δείτε μια Επισκόπηση της Έρευνας με βασικά ευρήματα και γραφήματα καθως και την σχετική παρουσίαση της έρευνας

Πηγή: http://www.oecd.org/

Προηγούμενο Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» Ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Από 07/09/2020 και ώρα 17.00 έως 06/11/2020 και ώρα 17.00
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας