«Παράταση προθεσμιών χορήγησης στεγαστικής για την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007 & τον σεισμό του 2008 (Για ολοκλήρωση αιτημάτων που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα)»

«Παράταση προθεσμιών χορήγησης στεγαστικής για την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007 & τον σεισμό του 2008 (Για ολοκλήρωση αιτημάτων που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα)»

4444_F1806891366.jpg

Σχ.: Η αρ. πρ. ΔΑΕΦΚ/ 3017/Π.Ε./A321/4.2.2016 (Φ.Ε.Κ. 350/Β΄17.2.2016) Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Χρήστου Σπίρτζη

Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική απόφαση, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Για την Επισκευή Κτιρίων:

1.Όταν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για άδεια επισκευής.

Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2016, για την υποβολή αίτησης συμπλήρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, για έκδοση άδειας επισκευής, με την προϋπόθεση ότι το κτίσμα δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο στο παρελθόν από προγενέστερο σεισμό.

2.Η ισχύς των αδειών επισκευής που είχαν εκδοθεί έως και 31.12.2012, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Οι αιτήσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για χορήγηση β΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής και βεβαίωσης περαίωσης εργασιών υποβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας επισκευής.

Β. Για την Ανακατασκευή, ή Αυτοστέγαση Κτιρίων και για τις περιπτώσεις που έχουν λήξει οι αντίστοιχες προθεσμίες ή πρόκειται να λήξουν εντός των τασσομένων, με την παρούσα απόφαση, προθεσμιών:

1.Όταν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής.

Ορίζεται καταληκτική προθεσμία η 17η Φεβρουαρίου 2017, για την υποβολή αίτησης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για χορήγηση έγκρισης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού και έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει, η προθεσμία των (12) ή (18) μηνών αντίστοιχα από την έκδοση αυτής.

2.Όταν έχει εκδοθεί Έγκριση Χορήγησης Α΄ Δόσης.

Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2016, για την υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για χορήγηση β΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση με αγορά υπό ανέγερση κτιρίου, στις περιπτώσεις που έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η προθεσμία των (4) ετών από την έκδοση της έγκρισης χορήγησης της α’ δόσης.

Για τις Βεβαιώσεις χορήγησης β΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής, που θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ορίζεται προθεσμία δύο (2) ετών από την έκδοση της β΄ δόσης για την υποβολή αίτησης για χορήγηση γ΄ δόσης.

3.Όταν έχει εκδοθεί Χορήγηση Β΄ Δόσης

Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2016, για την υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για χορήγηση γ΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση με αγορά υπό ανέγερση κτιρίου, στις περιπτώσεις που έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η προθεσμία των (6) ετών από την έκδοση της έγκρισης χορήγησης της α’ δόσης

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής   συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησης της.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Ανάλυση ανά κλάδο/προϊόν του εισαγωγικού εμπορίου κρατών, που βοηθά στη χάραξη στρατηγικής των ελλήνων εξαγωγέων – Προσθήκη 14 νέων χωρών
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας