Παρατείνονται οι προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων

Με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Νοέμβριου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών” που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρατείνονται οι προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου οι επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικοί να διευκολυνθούν στο έργο τους, που πρόσκαιρα έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα λόγω της ταυτόχρονης λήξεως της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις:

“Άρθρο 15

Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2023

Για το έτος 2023 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.”

Ακολουθούν το σχέδιο νόμου και η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης στο σύνολό τους:

  • Σχέδιο νόμου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

Προηγούμενο Παρουσίαση των Ηλειακών προϊόντων στο περίπτερο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της 87ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης από 9 – 17 Σεπτέμβριου 2023 .
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας