Πράξη “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών”

Πράξη “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών”

 

ImageHandler_F826584987.jpg

 

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) στο πλαίσιο των στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”. 

Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Προγραμμάτων Θεωρητικής Κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 1.250 εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται. 

Η Πράξη υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας: 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρος

Ιόνια Νησιά

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Νότιο Αιγαίο

Βόρειο Αιγαίο

Κρήτη.

Οι επιλεγμένες ειδικότητες αφορούν τον κλάδο “Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΠΕ”, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της χώρας. Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει: 

 • Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 70 ωρών (αναλόγως του επιλεγέντος προγράμματος κατάρτισης)
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Θα υλοποιηθούν προγράμματα, με τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης: 

 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (Web & Mobile apps Specialist)
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Η Θεωρητική Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 70 ώρες και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης και θα οδηγήσει στην συμμετοχή σε εξετάσεις για λήψη Πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Επισημαίνεται πως η Πράξη αφορά σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται. 

Τα αντικείμενα Θεωρητικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης θα συνεισφέρουν σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο στην ενίσχυση της εργασιακής – επαγγελματικής επάρκειας των ωφελούμενων και συγκεκριμένα θα συμβάλλουν: 

 • Στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου όσο και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με αυτό, μέσα από την αναβάθμιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,
 • Στη δυνατότητα πιστοποίησης σε δεξιότητες και γνώσεις στους επαγγελματίες του κλάδου,
 • Στην εξοικείωση των ωφελούμενων/ εργαζομένων με έννοιες, εργαλεία και τεχνικές των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών με στόχο να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους,
 • Στη διεύρυνση των οριζόντων τους, σε ότι αφορά τις τάσεις και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος τους,
 • Στην εύκολη προσαρμογή τους στην πολυπλοκότητα των εργασιακών απαιτήσεων του κλάδου,
 • Στην απόδοση περαιτέρω κύρους στα σχετικά επαγγέλματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης τόσο της αγοράς προς τους επαγγελματίες του τομέα όσο και των ίδιων των επαγγελματιών στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους, παρέχοντάς τους όλα τα εχέγγυα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που τίθενται.

Επιπλέον, η πιστοποίηση των ειδικοτήτων ΤΠΕ αναμένεται να αναβαθμίσει περαιτέρω: 

 • Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • Το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών,
 • Την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση του τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας προς τον τελικό χρήστη,
 • Τον εξωστρεφή χαρακτήρα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και
 • Την εισαγωγή καινοτομιών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα προστιθέμενη αξία που αναμένεται με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αφορά τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τον κλάδο παρέμβασης τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: www.sepe.gr

Προηγούμενο Μπόνους 1,2 δισ. ευρώ διεκδικούν τα επιτυχημένα προγράμματα του ΕΣΠΑ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας