Πράσινο φως από το Συμβούλιο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Πράσινο φως από το Συμβούλιο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

 

1_F1583456319.png

 

 

Το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» της ΕΕ θα τονώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό παρέχοντας χρηματοδότηση για την έναρξη της διάθεσης τεχνολογίας αιχμής σε καίριους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η υπερυπολογιστική και η κυβερνοασφάλεια. Το πρόγραμμα διαθέτει σημαντικό προϋπολογισμό 7 588 εκατ. € και θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2021-2027, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το πρόγραμμα, και αναμένεται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» εντάσσεται στη συντονισμένη προσπάθεια της ΕΕ να αξιοποιήσει στο έπακρο την ψηφιοποίηση προς όφελος των κοινωνιών και των οικονομιών της, να αυξήσει την αυτονομία της σε βασικές τεχνολογίες και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε υψηλής απόδοσης και ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες αιχμής για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης.


Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει έργα σε πέντε τομείς, καθένας από τους οποίους θα διαθέτει τον δικό του ενδεικτικό προϋπολογισμό:

  • υπολογιστική υψηλών επιδόσεων: 2 226 914 000 €
  • τεχνητή νοημοσύνη: 2 061 956 000 €
  • κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη: 1 649 566 000 €
  • προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες: 577 347 000 €
  • εκδίπλωση, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα: 1 072 217 000 €

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα είναι συμπληρωματικό μιας σειράς άλλων προγραμμάτων που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως το «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο εστιάζει στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, και οι ψηφιακές πτυχές του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Επιπλέον, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % των δαπανών για την ψηφιακή μετάβαση.

Διαδικασία και επόμενα στάδια

Με τη σημερινή ψηφοφορία, η οποία έγινε με γραπτή διαδικασία, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Η νομική πράξη μένει πλέον να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση προκειμένου να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής του.

Στην πορεία για την επίσημη έγκριση, η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 14 Δεκεμβρίου 2020. Το συμφωνηθέν κείμενο εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων στις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/

Προηγούμενο Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 και παράταση προθεσμίας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας