Προτάσεις για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων ενίσχυσης με τη μορφή προγράμματος επιστρεπτέας προκαταβολής των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός 2020 .

Προτάσεις για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων ενίσχυσης με τη μορφή προγράμματος επιστρεπτέας προκαταβολής των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός 2020 .

 

 

12_F19937792.jpg

 

 

Αξιότιμοι κύριοι 

Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους δέκα μήνες , η βιωσιμότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων εξαρτάται αποκλειστικά από τις παροχές της πολιτείας . Αρωγές και νομοθετικές ρυθμίσεις όπως οι εκπτώσεις μισθωμάτων , οι επιστρεπτέες και μη επιστρεπτέες προκαταβολές , οι παρατάσεις φόρων , οι επιδοτήσεις τόκων , οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού , καθώς και περαιτέρω μέτρα στήριξης κρατούν «διασωληνομένες» τις περισσότερες επιχειρήσεις ώσπου να βρεθεί μια διέξοδος από τον οικονομικό όλεθρο των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και τις ανυπολόγιστες επιζήμιες προεκτάσεις στον βιοποριστικό αγώνα κάθε νοικοκυριού .

Είναι πασιφανές , ότι υπάρχει επίγνωση της σοβαρής κατάστασης και της αναγκαιότητας στοχευόμενων ευεργετημάτων για κάθε μορφή επιχείρησης ανά ΚΑΔ , ανά ΕΜΕ , ανά κύκλο εργασιών , ανά ημερομηνία σύστασης και ανά περιφερειακών και εποχικών ιδιαιτεροτήτων . Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις χρήζουν ειδική μέριμνα ελέω κάθε παρεμβάσεων και μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού , δεδομένης της συνεισφοράς κάθε τύπου επιχείρησης στο εθνικό εισόδημα και στην απασχόληση .

Με την παρούσα λοιπόν επιστολή , θα θέλαμε να επανέλθουμε για μία ακόμα φορά για την ανάγκη υποστήριξης των νεοσύστατων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν εντός 2020 , είτε λίγους μήνες πριν από την έναρξη της επιδημίας , είτε στο μεσοδιάστημα μεταξύ του πρώτου και δεύτερου lockdown .

Τόσο στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4 όσο και στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5 , είχε τεθεί το θέμα ενίσχυσής τους . Δυστυχώς όμως , όπως διαπιστώνεται κατόπιν της πρόσφατης έναρξης της λειτουργίας της πλατφόρμας myBusinessSupport, απορρίπτονται κατά σωρηδόν οι αιτήσεις των νεοσύστατων επιχειρήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 , όπως είχε ήδη συμβεί και με την 4 .

Ο αποκλεισμός αυτός είναι άδικος , διότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι λογικό να μην εμφανίζουν την προβλεπόμενη μείωση του κύκλου εργασιών, αλλά και να μην έχουν Ακαθάριστα Έσοδα Αναφοράς μικρότερα ή ίσα των 600 ευρώ , καθώς από το ξεκίνημά τους βρέθηκαν αντιμέτωπες με την επιδημία , ενώ πολλές από αυτές αναγκάστηκαν να αναστείλουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με αποφάσεις της πολιτείας . Συνεπώς οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός 2020 , στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα κριτήρια περί μειώσεων του τζίρου , όπως και των εσόδων αναφοράς για τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους , σημειωτέον δε ότι η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων αξιολόγησης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πλατφόρμας myBusinessSupport, οδηγεί εν συνεχεία σε απόρριψη .

Για τους ανωτέρω λόγους λοιπόν , προτείνουμε την λήψη απόφασης ειδικού προγράμματος χρηματικής ενίσχυσης , που να αφορά συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός 2020 με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής , εφόσον μια συναφή τροποποίηση της επιστρεπτέας προκαταβολής5 , δεν είναι εφικτό πλέον να συμβεί . 

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα κάτωθι είδη ενίσχυσης : 

α) χίλια (1.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που συστάθηκαν μετά το β΄ εξάμηνο 2020 και δεν απασχολούν προσωπικό . Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται , με επιτόκιο αναφοράς για το υπόλοιπο ποσό : 0,64% 

β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που συστάθηκαν πριν το β΄ εξάμηνο 2020 και δεν απασχολούν προσωπικό . Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται , με επιτόκιο αναφοράς για το υπόλοιπο ποσό : 0,64% 

γ) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας . Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται , με επιτόκιο αναφοράς για το υπόλοιπο ποσό : 0,64% 

δ) δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας . Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται , με επιτόκιο αναφοράς για το υπόλοιπο ποσό : 0,64% 

Προσβλέπουμε στην καταλυτική σας παρέμβαση , δεδομένης της ιδιαίτερης ευαισθησίας με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα θέματα που αφορούν κάθε δικαίωμα για χρηματική ενίσχυση όλων των τύπων επιχειρήσεων μέσο πανδημίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για την αναλυτικότερη ανάπτυξη του παραπάνω θέματος . 

Μετά τιμής

 

Νικολούτσος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας

Προηγούμενο Μηδενικά ενοίκια, αναστολή πληρωμών για επιταγές και άλλα μέτρα στήριξης στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας