Προχωρούν οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Προχωρούν οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

 

 logo-ypourgeiou-640_F-617582594.png

Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση η Εγκριτική Πράξη (12772/10-02-2023 Υ.Α.) για τον Οδηγό Αξιολόγησης του καθεστώτος «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4887/2022).

 

Με την υπογραφή της σχετικής απόφασης, ξεκινά η εκπαίδευση και η εξέταση-πιστοποίηση των μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στις αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων στο εν λόγω καθεστώς.

 

Ο Οδηγός Αξιολόγησης έχει ως στόχο την πλήρη υποστήριξη των αξιολογητών μέσα από μια μεθοδική αποτύπωση και συστηματοποίηση των διαδικασιών που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

 

Συγκεκριμένα, καταγράφονται αναλυτικά τα βήματα και οι ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν σε ακριβή  αντιστοίχιση με το περιβάλλον εργασίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ-αν) μέσα από το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση.

 

Βασικός σκοπός του  Οδηγού Αξιολόγησης είναι η υποστήριξη των Οργάνων αξιολόγησης, ώστε να επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:

 

● Η ορθή εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.
● Ο ομοιογενής τρόπος αξιολόγησης των επενδύσεων.
● Η επιτάχυνση της διαδικασίας των αξιολογήσεων.
● Η εξοικονόμηση πόρων.

 

Στον Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων περιγράφονται τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν την διαδικασία αξιολόγησης καθώς και τα βασικότερα σημεία που αφορούν:

 

● την αξιολόγηση νομιμότητας για κάθε επενδυτικό σχέδιο,
● την αξιολόγηση επιλεξιμότητας δαπανών και εύλογου κόστους της επένδυσης,
● την αξιολόγηση βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου
● τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου.

 

Ο Οδηγός Αξιολόγησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΓΓΙΕ και ΣΔΙΤ καθώς και στους συνδέσμους  του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Οικονομικού Επιμελητηρίου και ΤΕΕ .

 

Παράλληλα, τα μέλη ΕΜΠΑ θα λάβουν πρόσκληση με ειδικές πληροφορίες για την εκπαίδευση τους καθώς και για τη διαδικασία εξετάσεων που θα ακολουθηθεί.

 

Πηγή: https://www.mindev.gov.gr/

Προηγούμενο Αίθουσα Συνεδριάσεων
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας