Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης – 2023-2024

​Πρόσκληση προς γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες, Νόμιμους Εκπροσώπους βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους, για την περίοδο 2023-2024.​​​​​​
Η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των παιδιών και ιδίως των παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία, σε εναρμόνιση και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί​​ (Child Guarantee).
Επίσης, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑμεΑ, σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης σύμφωνα με τον Νόμο 4941/2022/Άρθρο 104 (ΦΕΚ113/Ά/16-6-​2022).

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή του ατόμου με αναπηρία που είναι: 

  • Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία
  • Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού
  • Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας, την αίτηση υποβάλ​​λει:

  • ΜΟΝΟ το άτομο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ (1) εκ των ατόμων που έχουν τη συνεπιμέλεια.

Σε περίπτωση που θα υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μίας αίτ​ησης​ από διαφορετικό νόμιμο εκπρόσωπο, θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις.​

​​Περίοδος υποβολής

από 20/6/2023 έως 11/7/2023 (ώρα 23:59 )

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό είναι δυνατό ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου pdf.

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου, το οποίο προσαρτάται στην Πρόσκληση.​

 

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς … 

Τι χρηματοδοτείται

«Αξία τοποθέτησης» (voucher) το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται στο Φορέα για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας στη δομή/δομές του, για λογαριασμό του ωφελούμενου παιδιού ή ατόμου με αναπηρία, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου του προς την ΕΕΤΑΑ, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια τιμών, όπως αυτά αναφέρονται στο αρ. 7 της Πρόσκλησης και ορίζονται στο αρ. 6 της υπ’ αριθμ. 47217/20.05.2023 ΚΥΑ, εφεξής voucher.​

Προϋπολογισμός

€ 291.200.000
​​Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 341.200.000€ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που αφορούν στο εθνικό ΠΔΕ και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος (ύψους 291.200.000€) και από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ύψους 50.000.000€).

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Τηλ
210 5214600

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Προηγούμενο Γ. Ν. Ζακύνθου : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 9/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας