Πρόγραμμα επιχορήγησης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων – Greece – Business Development, Innovation and SMEs

Πρόγραμμα επιχορήγησης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων – Greece – Business Development, Innovation and SMEs

 

0a1a-27_F2005103497_F697753859.jpg

 

Το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την υποστήριξη της βιωσιμότητας στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα και αποτελεί μέρος των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ Grants) για την περίοδο 2014-2021. 

Οι επιχορηγήσεις του EEA και της Νορβηγίας συμβάλλουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δοτριών χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και των δικαιούχων κρατών. 

Το πρόγραμμα δομείται σε τρεις (3) θεματικούς άξονες: 

  • Πράσινη καινοτομία (Green Industry & Innovation)
  • Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth)
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICTs) 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ανέρχεται σε 21.000.000 ευρώ, εκ του οποίου, ποσοστό 75% θα διατεθεί στις ΜΜΕ ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στα σχέδια που περιλαμβάνουν διμερείς επιχειρηματικές συνεργασίες. 

Ο ως άνω προϋπολογισμός του Προγράμματος θα χρηματοδοτήσει επιχειρηματικά σχέδια ανά θεματικό άξονα, ως εξής: 

Πράσινη καινοτομία (Green Industry & Innovation) : Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικά σχέδια έως το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth) : Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικά σχέδια έως το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICTs) : Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικά σχέδια έως το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. 

Διαχειριστής του προγράμματος είναι το Innovation Norway, ενώ εθνικός εταίρος στο πρόγραμμα έχει ορισθεί το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), το οποίο θα παράσχει εγγυήσεις σε όσα επενδυτικά σχέδια υποβάλουν αντίστοιχο αίτημα στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων και για την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν κεντρικές αλλά και περιφερειακές ενημερωτικές εκδηλώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων, θα διοργανωθούν και B2B συναντήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εξεύρεσης επιχειρηματικού εταίρου. 

Χρηματοδότηση ταξιδιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών 

Έναν από τους ειδικότερους στόχους του Προγράμματος, αποτελεί η προώθηση και ανάπτυξη μακροχρόνιων βιώσιμων επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών (ΕΟΧ–Ελλάδα) στη βάση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, για την υποστήριξη της σύναψης διμερών εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων της Ελλάδας με αντίστοιχους εταίρους από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί, επιπλέον, δαπάνες μετακίνησης των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών προς τις δότριες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρηματικές συνέργειες μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των χωρών αυτών, στο πλαίσιο της επικείμενης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα. 

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση επιχειρηματικών ταξιδιών είναι ανοικτή και οι αιτήσεις υποβάλλονται εδώ: 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/travel-support/ts-greece/form/ 

Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι όροι επιλεξιμότητας της δράσης χρηματοδότησης επιχειρηματικών ταξιδιών εδώ: 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/norway-grants/greece/travel-support/20190205_gr-inno_guidelines-for-travel-support_v.1.1_final.pdf 

Τέλος, μπορείτε να αναζητήσετε πιθανούς διακρατικούς εταίρους εδώ: 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/partners/ 

Για να λαμβάνετε εγκαίρως όλες τις ενημερώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα και διαδικασία υποβολής προτάσεων, παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος: 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece–business-development-innovation-and-smes/

Πηγή: www.etean.gr

Προηγούμενο Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας