Πρόγραμμα LIFE: 250 εκατ. ευρώ στο περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα

Πρόγραμμα LIFE: 250 εκατ. ευρώ στο περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα

 

life_6_2_F99745763.jpg

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 243 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE που στηρίζουν τη φύση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) θα κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσεις, που θα οδηγήσουν στη διάθεση συνολικά 430,7 εκατ. ευρώ σε 142 νέα έργα. Το LIFE, με τη χρηματοδότηση πλήθους διακρατικών έργων, θα έχει αντίκτυπο σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Θα χορηγηθούν κονδύλια ύψους 196,2 εκατ. ευρώ σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης.

Αυτό συνεπάγεται μεγάλες επενδύσεις σε έργα που θα επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση περισσότερων πλαστικών. Η μετατροπή των αποβλήτων αυτών σε υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων, κατασκευών και συσκευασίας είναι απλώς ένας τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα LIFE παρέχει έμπρακτη στήριξη στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα LIFE εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις πολύτιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει η φύση και τη διατήρηση των απειλούμενων οικοτόπων και ειδών. Από τη μείωση των διενέξεων μεταξύ ανθρώπων και άγριων ειδών στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, μέχρι την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στην Ιταλία, τη Μάλτα και την Ισπανία, τα πολυάριθμα έργα LIFE για τη φύση θα συμβάλουν στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη φύση

• 55 έργα LIFE – Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν 163,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα χορηγήσει τα 82,4 εκατ. ευρώ.

• 40 έργα LIFE – Φύση και βιοποικιλότητα διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 153 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 97,5 εκατ. ευρώ.

• 15 έργα LIFE – Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 27,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 16,2 εκατ. ευρώ.

• 11 έργα LIFE – Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 33,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 18,6 εκατ. ευρώ.

• 17 έργα LIFE – Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα κινητοποιήσουν 44,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα παρέχει 22,9 εκατ. ευρώ.

• 4 έργα LIFE – Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση συνολικού προϋπολογισμού ύψους 9,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 5,2 εκατ. ευρώ. 

Περιγραφές των έργων και περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθενται στον Σύνδεσμο προς το παράρτημα.

 

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE: Πρόγραμμα LIFE 

Πηγή: http://europa.eu

Προηγούμενο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας