Πρόσκληση Συμμετοχής σε Δωρεάν Δράσεις του Επιμελητηρίου Ηλείας, στο πλαίσιο του έργου «CREATIVE CAMPS», Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Δωρεάν Δράσεις του Επιμελητηρίου Ηλείας, στο πλαίσιο του έργου «CREATIVE CAMPS», Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

 

Creative_Camps_F1597497145.jpg

 

 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου Creative Camps

Το Επιμελητήριο Ηλείας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «CREATIVE CAMPS –‘Cross-over HUBS: developing cross-innovation between agro-food and creative enterprises’».

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση των πόρων και η ανάδειξη των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας τους. Συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ατομικών επιχειρήσεων του κλάδου της αγροδιατροφής για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, ενδιαφέρον εντοπίζεται και στην ανάδειξη του επιχειρηματικού δυναμικού της δημιουργικής οικονομίας και ιδίως των επιχειρήσεων του τουριστικού και πολιτιστικού τομέα, του μάρκετινγκ και της κοινωνικής καινοτομίας.

Το έργο αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της συνέργειας μεταξύ των κλάδων της αγροδιατροφής και της δημιουργικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη διασταυρούμενης καινοτομίας, ως απάντηση στις προκλήσεις της εποχής οι οποίες επιβάλουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μεθόδους και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία που προέρχονται από το συνεχώς εξελισσόμενο εξωτερικό περιβάλλον, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Αντικείμενο Πρόσκλησης

Το Επιμελητήριο Ηλείας καλεί επιχειρήσεις από τον κλάδο της αγροδιατροφής και της δημιουργικής οικονομίας (δηλαδή επιχειρήσεις που παράγουν δημιουργικά αγαθά και υπηρεσίες και παράγουν ή εκμεταλλεύονται πνευματική ιδιοκτησία -αρχιτεκτονικά γραφεία, διαφημιστικές, γραφίστες, πολιτιστικοί οργανισμοί, θεατρικές οργανώσεις, παραγωγή

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Italy 2014-2020”. οπτικοακουστικού υλικού κ.α.) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προκειμένου να συμμετέχουν στις δωρεάν δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν:

§ Συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες των επιχειρήσεων των δύο κλάδων να αναπτύξουν συνέργειες και να προωθήσουν τα προϊόντα τους ή να δημιουργήσουν νέα καινοτόμα προϊόντα.

§ Συμμετοχή σε περιφερειακά εργαστήρια με τοπικούς φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς, συμπράξεις επιχειρήσεων κ.α. με σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών στρατηγικών καινοτομίας και την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών.

§ Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων για τις επιχειρηματικές ιδέες που θα προκύψουν από τη συμμετοχή στις προηγούμενες δράσεις, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

§ Δράσεις υποστήριξης και παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής για την υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών που θα προκύψουν.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στις δράσεις θα αποκομίσουν οφέλη που σχετίζονται με:

§ Αναβάθμιση υπηρεσιών και προϊόντων

§ Πρόσβαση σε καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία

§ Αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος)

§ Αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας

§ Υιοθέτηση καινοτομιών

§ Ανταλλαγή γνώσεων και επιχειρηματικών ιδεών

§ Συμμετοχή σε επιχειρηματικά δίκτυα/συμπλέγματα

§ Δυνατότητα εισαγωγής σε αγορές του εξωτερικού

Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις δωρεάν δράσεις του έργου καλούνται να υποβάλουν στο Επιμελητήριο Ηλείας ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συνδέσμου

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhAziNp3cY_W80HtJd1bkuOtlVE-h3q_ygzJYhQbanmmJAA/viewform, έως τις 31/8/2021.

Προηγούμενο Πυρκαγιές: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας