Πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και το Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Εκπαίδευση

Πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και το Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Εκπαίδευση

 

 

 

opensourcecommunity-1024x702_F758629119.png

 

 

Στόχος και Πρόσκληση Συμμετοχής

Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η οργάνωση της κοινότητας όσων ασχολούνται με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και το Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Εκπαίδευση, η προβολή καλών πρακτικών που ήδη υλοποιούνται και η σχεδίαση και υλοποίηση νέων δράσεων για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών και των ανοιχτών εκπαιδευτικών ψηφιακών πόρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Με την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο (εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, στελέχη και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, στελέχη και επαγγελματίες εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού) που ενδιαφέρονται για την προαγωγή των Ανοιχτών Τεχνολογιών και του Ανοιχτού Περιεχομένου στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, με την ιδιότητα του μέλους ή/και την ιδιότητα του συντονιστή, στις υποομάδες εργασίας του  έτους 2022. 

 

Προτεινόμενες Υπο-ομάδες εργασίας για Θέματα σχετικά με τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοιχτό Περιεχόμενο την Εκπαίδευση:

  1. Υπο-Ομάδα Εργασίας για την Ανοιχτή Πρόσβαση σε ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα, σεμινάρια, κοινότητες και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο & Εκπαιδευτικά Σενάρια, συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν την μάθηση και τη διδασκαλία
  1. Υπο-Ομάδα Εργασίας για τα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Δεδομένα (που δημιουργούνται σε όλα τα επίπεδα αλληλεπίδρασης εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών οργανισμών μέσω ψηφιακών συστημάτων)  και την Ανοιχτή Αναγνώριση & Πιστοποίηση Ικανοτήτων & Προσόντων που αποκτώνται – τόσο σε επίπεδο ανοικτών διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο αποτελεσμάτων (πχ micro-credentials) 
  1. Υπο-Ομάδα Εργασίας για τις Ανοικτές Τεχνολογίες και τα Πρότυπα για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων που αξιοποιούνται στην Εκπαίδευσητης διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων που αξιοποιούνται στην Εκπαίδευση

 

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ομάδα συμπληρώστε αυτήν την φόρμα.

 

Τρέχουσες Δράσεις 

Συνέδριο MoodleMootGR

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix

Προτεινόμενη Νέα Δράση

Κατάλογος Ανάπτυξης Ελληνικού Ανοικτού Λογισμικού για την Εκπαίδευση

Ιστότοποι Ομάδας εργασίας

https://oer.ellak.gr/

https://edu.ellak.gr/

Συντονιστές Ομάδας εργασίας:

Δημήτρης Σάμψων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / sampson@unipi.gr 

Θρασύβουλος Τσιάτσος,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  / tsiatsos@csd.auth.gr 

Κώστας Παπαδήμας, ΕΛΛΑΚ / pkst@eellak.gr

Πρόδρομος Τσιαβός, Υπεύθυνος ΔΣ ΕΛΛΑΚ / 

Πηγή: https://edu.ellak.gr/

Προηγούμενο Επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης στα Γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας