«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση σχετικά με την επιλογή αναδόχου για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020»

EPIMELHTHRIOfrcdr_F1929844800.jpg

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση σχετικά με την επιλογή αναδόχου για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» 

Το Επιμελητήριο Ηλείας σύμφωνα με την 4/2016 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής προτίθεται να συμμετάσχει  και να υποβάλει πρόταση ως Leaderστο  Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» – BalkanMedProgramme 2014-2020 που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Απρίλιο 2016 .

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εφαρμόζεται ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και  15% από Εθνικούς Πόρους  .

Toεταιρικό σχήμα θα έχει ως εξής :

          Επιμελητήριο Ηλείας : ως συντονιστής (Leader)

          Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ,

          Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τυράννων

          Αγροτικό Πανεπιστήμιο Τυράννων,

          Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης Βράτσα στην Βουλγαρία

          Ένωση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης της Βουλγαρικής πόλης Βράτσα.

Το Project που θα κατατεθεί θα έχει κύριο στόχο , την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής , την ανάδειξη ευκαιριών για διακρατική συνεργασία στην περιοχή της «Βαλκανικής-Μεσογείου» και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής , με προϋπολογισμό για το σύνολο του έργου κοντά στο 1.000,000,00 ευρώ 

Για το σκοπό αυτό καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους  να επισκεφτούν την ιστοσελίδα :

http://www.interregbalkanmed.eu/callforproposals/1_1stCallforProjectProposals

και αφού μελετήσουν όλα τα απαιτούμενα σχετικά με το 1st Call for Project Proposals – Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan‐Mediterranean 2014‐2020 ,

να καταθέσουν προσφορές σε κλειστό φάκελο για την επιλογή αναδόχου όπου θα αναλάβει την προετοιμασία , την σύνταξη και την υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020»

Προϋπολογισμός : 12.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διαγωνιστική Διαδικασία : “Απευθείας” Ανάθεση

            Κριτήριο κατακύρωσης:  Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

            Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Παρασκευή 30-Μαρτίου 2016

            Τόπος Κατάθεσης : Εγκαταστάσεις Επιμελητήριου Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου και Πλ. Ηρώων , Πύργος Ν.Ηλείας . Τ.Κ. 27100  , 1ος Όροφος

            Παροχή Πληροφοριών: Λαμπροπούλου Αγγελική 

                                                  

                                                   Μετά τιμής

                           Ο Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Ηλείας                                              

 

                                    Νικολούτσος Κωνσταντίνος

 

Προηγούμενο Διαδικτυακές επιχειρηματικές βάσεις δεδομένων για βιολογικά προϊόντα στην Γερμανια.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας