ΣΕΒ: Skills4Jobs: Δεξιότητες για καλές θέσεις εργασίας

Skills4Jobs: Δεξιότητες για καλές θέσεις εργασίας

 

 

Skills4Jobs_PR_F1639916388.png 

 

 

1.Τί είναι η πρωτοβουλία Skills4Jobs του ΣΕΒ;

Είναι μια καινοτόμος σειρά ολοκληρωμένων δράσεων για την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που ζητούν οι σύγχρονες, οργανωμένες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Οι δράσεις αυτές:

➢ Σχεδιάζονται και υλοποιούνται στη βάση διαγνωσμένων αναγκών των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο,

➢ Προσφέρουν δωρεάν προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων,

➢ Αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης ήπιων και τεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και συμβουλευτικής,

➢ Συνδυάζουν την κατάρτιση και τη συμβουλευτική με την απασχόληση σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

2.Γιατί αναλαμβάνει ο ΣΕΒ αυτή την πρωτοβουλία;

➢ Διευκολύνει τις επιχειρήσεις-μέλη του στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες,

➢ Στηρίζει τις νέες και τους νέους, επενδύοντας στην κατάρτιση και την απασχόλησή τους,

➢ Συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας, διευκολύνοντας τη μετάβαση των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας.

3.Σε ποιους απευθύνονται οι πιλοτικές πρωτοβουλίες;

Κοινό στόχος για την πρωτοβουλία του ΣΕΒ είναι οι νέες και οι νέοι που έχουν αποφοιτήσει από την τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση και έχουν μικρή προϋπηρεσία.

4.Σε ποιες ειδικότητες θα εφαρμοστεί η πρωτοβουλία Skills4Jobs;

Η αρχική πιλοτική φάση θα εφαρμοστεί στην περιοχή της Αττικής σε δύο ειδικότητες: στον Τεχνικό Εφαρμογών Πληροφορικής και στον Ηλεκτρολόγο Αυτοματιστή. Οι ειδικότητες αυτές προέκυψαν από έρευνα διάγνωσης αναγκών του ΣΕΒ σε επιχειρήσεις-μέλη του, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

5.Τι περιλαμβάνουν οι πιλοτικές πρωτοβουλίες;

Οι πρωτοβουλίες του Skills4Jobs περιλαμβάνουν:

➢ Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων

➢ Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills),

➢ Συμβουλευτική & Μentoring, και

➢ Απασχόληση για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών με ανταγωνιστικούς μισθούς σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

6. Με ποιους φορείς συνεργάζεται ο ΣΕΒ για την υλοποίηση των δύο πρωτοβουλιών;

➢ Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης, για την κατάρτιση των Ηλεκτρολόγων Αυτοματιστών.

➢ Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ), έναν κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό, για την κατάρτιση των Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής.

➢ Το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης για νέους

πτυχιούχους στην Ελλάδα.

7. Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής;

Οι υποψήφιοι για τη δράση «Skills4Jobs για Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής» υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις εδώ και οι υποψήφιοι για τη δράση «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές» εδώ έως τις 05/07/2022.

8. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων;

i. Game Based Assessment: Οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά κριτήρια θα υποβληθούν σε ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας, μέσω ψηφιακής εφαρμογής στο κινητό τους, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ τους.

ii. Live Assessment Center: Οι υποψήφιοι που θα ξεχωρίσουν βάσει αποτελέσματος του ψυχομετρικού τεστ θα κληθούν για συνεντεύξεις από στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στις 19/07/2022.

Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα επιλεγούν 35 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Skills4Jobs για Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής» και 35 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές»

9. Τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα;

➢ Hard Skills Training: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Skills4Jobs για Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορική»ς θα καταρτιστούν με ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης τεχνικών δεξιοτήτων 180 ωρών (29/08/2022-27/10/2022) από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (βλ. εδώ) και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές» με ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης τεχνικών δεξιοτήτων 144 ωρών από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ (βλ. εδώ).

➢ Εκπαίδευση στη βάση πραγματικών mini-projects των επιχειρήσεων μελών του ΣΕΒ, με στόχο την πρακτική ενασχόλησή τους με πραγματικά προβλήματα των επιχειρήσεων. Επίσης, στο στάδιο της κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ, ενώ στελέχη επιχειρήσεων[1]μελών του ΣΕΒ θα παρουσιάσουν πραγματικά παραδείγματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

➢ Soft Skills Training και Mentoring: Σύγχρονη εκπαίδευση σε ήπιες δεξιότητες (Project Management, PresentationSkills, Teamwork, Adabtabilityκλπ) με σύγχρονες πλατφόρμες (LinkedIn), ομιλίες, εργαστήρια και mentoring από καταξιωμένα στελέχη και εισηγητές.

➢ Απασχόληση: Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα (παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% των διδακτικών ωρών κάθε ενότητας και βαθμολογία >50% σε ένα project) θα «Σχεδιάσαμε σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις[1]μέλη του ΣΕΒ ένα σύγχρονο πρόγραμμα κατάρτισης με στόχο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων για θέσεις Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής ενισχύοντας ταυτόχρονα τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων προγραμματιστών.»

Γιώργος Λεκάκος, Αντιπρύτανης ερευνας και Δια Βίου Μάθησης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης με ανταγωνιστικές αμοιβές για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, σε μία από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

10. Ποια είναι τα οφέλη για τους συμμετέχοντες;

➢ Ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, στο αντικείμενο των σπουδών τους και με ανταγωνιστικές αμοιβές.

➢ Δωρεάν ανάπτυξη τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων που ζητούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις

➢ Ικανότητα ανάπτυξης επαγγελματικής καριέρας, μέσω του mentoring και της συμβουλευτικής

11. Ποια η καινοτομία των πρωτοβουλιών αυτών;

Ο κεντρικός ρόλος των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ στον σχεδιασμό:

➢ Επιλογή της ομάδας στόχου και των ειδικοτήτων (Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγος Αυτοματιστής) από τις επιχειρήσεις

➢ Σχεδιασμός από τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους φορείς κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ), των προγραμμάτων κατάρτισης έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες τους … την υλοποίηση …

➢ Συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των συμμετεχόντων

➢ Παροχή mini-projects με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση των συμμετεχόντων

➢ Πραγματοποίηση επισκέψεων σε επιχειρήσεις, προκειμένου οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τους χώρους εργασίας

➢ Παρουσίαση περιπτώσεων (case studies) από στελέχη επιχειρήσεων

➢ Παροχή συμβουλών (mentoring) από στελέχη επιχειρήσεων

➢ Απασχόληση σε επιχειρήσεις … και τη χρηματοδότηση των πιλοτικών

Πρωτοβουλιών

Οι πιλοτικές πρωτοβουλίες χρηματοδοτούνται από τον ΣΕΒ και χορηγούς. Ειδικότερα, μέγας χορηγός είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, στρατηγικοί χορηγοί τα Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε. και ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ και χορηγοί η CENERGY HOLDINGS S.A., η ELVALHALCOR A.E., η GOLDAIR CARGO, ο OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ και η ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε..

Πηγή: https://www.sev.org.gr/

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας