Σε λειτουργία η πύλη EUGO για την εξυπηρέτηση Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα

Σε λειτουργία η πύλη EUGO για την εξυπηρέτηση Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα

 

 

 eugo_F1903656665.jpg

 

 

 

H Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης (eugo.gov.gr), δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα.

Σε παραγωγική λειτουργία βρίσκεται η Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης – EUGO (eugo.gov.gr) όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πύλη EUGO αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής για Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα είτε μέσω φυσικής εγκατάστασης, είτε διασυνοριακά.

Η πύλη παρέχει πλήρη πληροφόρηση για τις διαδικασίες που κάποιος πρέπει να ακολουθήσει, τις αιτήσεις που πρέπει να κάνει στους αρμόδιους φορείς, το τυχόν κόστος αυτών των διαδικασιών (υπό την μορφή παραβόλων ή άλλων τελών) καθώς κα τη σχετική νομοθεσία.

Αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να πληροφορηθεί για τις διαδικασίες που χρειάζεται να κάνει για να ιδρύσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα ή εφόσον πρόκειται για διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών του, ποιες είναι οι αντίστοιχες διαδικασίες.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ο Ευρωπαίος πολίτης, θα δύναται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά και από ένα σημείο χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποια Κρατική Υπηρεσία.

H Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης αποτελεί επίσης μέρος του δικτύου EUGO των Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης (PSCs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι σημαντικός εταίρος στην εκπλήρωση του σκοπού της δημιουργίας μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.

Από την Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εύκολα και γρήγορα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης eugo.gov.gr, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στη χώρα μας. Ειδικότερα, θα μπορούν να ενημερωθούν για:

  • τις σχετικές διαδικασίες,
  • τους αρμόδιους φορείς,
  • το κόστος διεκπεραίωσης της διαδικασίας,
  • τη σχετική κείμενη νομοθεσία και
  • την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με την υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Στην πύλη EUGO όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και θα επικαιροποιούνται διαρκώς μέσω της διασύνδεσης με το Πληροφοριακό Σύστημα του «Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών – Μίτος». Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους για παροχή υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα παρέχονται ήδη μέσω της πύλης 334 υπηρεσίες στην ελληνική γλώσσα και 314 υπηρεσίες στην αγγλική γλώσσα.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα πύλη EUGO διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα «Notify Business» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει και εξυπηρετεί διαδικασίες που αφορούν γνωστοποιήσεις έναρξης λειτουργίας και άσκησης δραστηριοτήτων. Η Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης θα αναβαθμίζεται διαρκώς και στο άμεσο μέλλον θα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και δρομολόγησης αυτών, για όλες τις διαδικασίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Το EUGO σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στο πλαίσιο του προγράμματος Interoperable Europe (Διαλειτουργική Ευρώπη) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET).

Πηγή: https://www.ekt.gr/

Προηγούμενο Eγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας