Στις 2-3 Δεκεμβρίου οι εκλογές του Επιμελητηρίου Ηλείας

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηλείας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 56872/23-06-2023, απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου κάνει γνωστό στα μέλη του Επιμελητηρίου ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν 2 και 3 Δεκεμβρίου 2023 αντίστοιχα από 7:23 πμ έως 17:06 μμ και τις δύο ημέρες.

Η Εκλογική Επιτροπή ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Ηλείας, ότι προκειμένου να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουν δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα έως και το έτος 2022 και να έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο μέχρι και τις 1/12/2022.

Συγκεκριμένα για τις επικείμενες εκλογές και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Επιμελητηριακού Νόμου Ν.4497/2017, άρθρο 72, παρ.2, ισχύουν τα κάτωθι:

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2022), θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Φυσικά πρόσωπα ή υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2022) ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος(2022), καθώς και αυτήν του έτους 2014, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Η προθεσμία για την εξόφληση των οικονομικών προς το Επιμελητήριο υποχρεώσεων των μελών (στο ΓΕΜΗ ή στο Μητρώο Επιμελητηρίου), μέχρι και του έτους 2022 είναι μέχρι και την 23/10/2023 και ώρα 2.00μμ.

Το εκλογικό δικαίωμα των Νομικών Προσώπων (Α.Ε.,Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και Υποκαταστήματα Ημεδαπών και Αλλοδαπών Επιχειρήσεων), θα ασκηθεί από τους προσκομίζοντες (7 τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών) εξουσιοδότηση –μόνο με την προσκόμιση της οποίας είναι δυνατή η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος- υπογεγραμμένη αναλόγως από τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που θα καθορίζει ποια από τα μέλη του Νομικού Προσώπου θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα για λογαριασμό του.

Σχετική πληροφόρηση για τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών (που θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου στον 1ο όροφο και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων), το τμήμα κατάταξης και τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών θα  παρέχεται από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Ηλείας (τηλ. 2621034154, 2621022541).

Προηγούμενο Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας