Συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση – Mέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Mέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) Διάρκεια της διαβούλευσης: 26 Οκτωβρίου 2023 – 15 Φεβρουαρίου 2024  (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να μάθει τη γνώμη σας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE). Το SURE θεσπίστηκε τον Μάιο του 2020 για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 μέσω της χρηματοδότησης μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης για την προστασία της απασχόλησης και τη μείωση της απώλειας εισοδήματος. Μέχρι στις 31 Δεκέμβριου 2022 που ήταν σε ισχύ, παρείχε χρηματοδοτική συνδρομή με τη μορφή ευνοϊκών δανείων της ΕΕ(με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού) σε 19 κράτη μέλη για ποσό ύψους 98,4 δισ. EUR, καλύπτοντας πάνω από 40 εκατομμύρια εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και 3.5 εκατομμύρια επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία (υπηρεσίες στέγασης και εστίασης, χονδρικό και λιανικό εμπόριο και μεταποίηση).

Η Ελλάδα έλαβε 6,2 δις ευρώ που κάλυψαν πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους και 350,000 επιχειρήσεις και χρηματοδότησαν μέτρα όπως η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, η οικονομική ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζομένων, και η υλοποίηση του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής του SURE και η παροχή πληροφοριών και διδαγμάτων σχετικά με τη στήριξή του στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα ανοικτή δημόσια διαβούλευση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ευρύτερων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το SURE υλοποίησε τους κύριους στόχους του για την προστασία της απασχόλησης και τη μείωση της απώλειας εισοδήματος που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. Το ερωτηματολόγιο είναι προσαρμοσμένο στο είδος του ενδιαφερόμενου μέρους (εργαζόμενοι, επιχειρήσεις ή άλλα), στη χώρα διαμονής (δικαιούχο ή μη δικαιούχο κράτος μέλος) και στη γνώση του SURE (καλή ή περιορισμένη γνώση).

Η αξιολόγηση θα καλύψει την περίοδο μεταξύ της δημιουργίας του SURE, τον Μάιο του 2020, και της λήξης του, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2022. Αντίστοιχες αξιολογήσεις θα λάβουν χώρα σε όλα τα κράτη μέλη που έλαβαν χρηματοδότηση μέσω του SURE. Μετά τη λήξη της έρευνας, θα δημοσιευθεί συνοπτική έκθεση στη σελίδα της διαβούλευσης.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά:

  1. Ενωσιακές και εθνικές/περιφερειακές συνδικαλιστικές οργανώσεις
  2. Εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ)
  3. Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια
  4. Επιχειρήσεις
  5. Μεμονωμένους πολίτες
  6. Εκπροσώπους των κρατών μελών / περιφερειακών κυβερνήσεων, π.χ. αρμόδιους για την οικονομία / τα οικονομικά, τις επενδύσεις / την ανάπτυξη, τις πολιτικές απασχόλησης / αγοράς εργασίας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας / διατήρησης θέσεων εργασίας· εθνικά ελεγκτικά όργανα
  7. Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, επιθεωρήσεις εργασίας
  8. Ενωσιακές και εθνικές/περιφερειακές επιχειρηματικές ή βιομηχανικές ενώσεις εργοδοτών και ΜΜΕ σε διατομεακό ή τομεακό επίπεδο, εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα υγειονομικής περίθαλψης

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα «Πείτε μας τη γνώμη σας» το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2024 για να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε αυτό το σημαντικό μέσο. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Εάν έχετε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ECFIN-SURE-INSTRUMENT@ec.europa.eu).

Η συμμετοχή σας είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της συνάφειας, της προστιθέμενης αξίας και του αντικτύπου του SURE στα κράτη μέλη που το χρησιμοποίησαν και σε ολόκληρη την ΕΕ.

Προηγούμενο Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας