Συμπληρωματικές πληροφορίες για τα φυτοϋγειονομικά και υγειονομικά πιστοποιητικά και τις διαδικασίες εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τα φυτοϋγειονομικά και υγειονομικά πιστοποιητικά και τις διαδικασίες εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης

 

 

2_F2094924355.jpg

 

 

 

Καταγράφουμε συμπληρωματικές πληροφορίες που εξέδωσε το βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων ως προς τα φυτοϋγειονομικά και υγειονομικά πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν τα αντίστοιχα προϊόντα προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την είσοδό τους στη Μεγάλη Βρετανία.

1. ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Επισημαίνονται τα εξής:

− Ο/η εξαγωγέας από την ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει το πιστοποιητικό φυτοϋγείας. Η επιθεώρηση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί και το πιστοποιητικό να έχει συνταχθεί το πολύ 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση του φορτίου. Θα πρέπει να φέρει την υπογραφή προσώπου της αρμόδιας Αρχής φυτοϋγείας της χώρας προέλευσης.

− Ο εισαγωγέας πρέπει να έχει επιχείρηση με έδρα στο ΗΒ. Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας πρέπει να απευθύνεται στον εισαγωγέα και να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του. Αν ο εισαγωγέας δεν διαθέτει έδρα στο ΗΒ, θα πρέπει να προσλαμβάνεται τοπικός αντιπρόσωπος για τη διεκπεραίωση της εισαγωγής, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να δίνει πληροφορίες για τον έλεγχο των προϊόντων, να καταχωρίζει την προαναγγελία της εισαγωγής και να πληρώνει τέλη και τυχόν πρόστιμα. Αν χρησιμοποιείται αντιπρόσωπος, το πιστοποιητικό φυτοϋγείας πρέπει να αναφέρει εκτός από το όνομα του εισαγωγέα, το όνομα και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου του.

− Το πρωτότυπο πιστοποιητικό φυτοϋγείας πρέπει να συνοδεύει το φορτίο.

− Κατ’ εξαίρεση και μόνο προσωρινά, μπορεί ο εκτελωνισμός να γίνει με σαρωμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό φυτοϋγείας και το πρωτότυπο να φτάσει στο τελωνείο το αργότερο τρεις ημέρες αργότερα. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδηγία μπορεί να αλλάξει χωρίς επαρκή χρονική προειδοποίηση, συνιστούμε στους εξαγωγείς να αξιοποιούν τη διευκόλυνση μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και αφού επιβεβαιώσουν με τους εισαγωγείς τους ότι εξακολουθεί να ισχύει.

− Πριν την αναχώρηση του φορτίου, ο εξαγωγέας πρέπει να στέλνει ηλεκτρονικά το σαρωμένο πιστοποιητικό φυτοϋγείας στον εισαγωγέα, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να κάνει την προαναγγελία της εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα PEACH (πρόκειται να αντικατασταθεί, κατά πάσα πιθανότητα από ένα νέο IPAFFS με ανάλογη λειτουργικότητα).

− Ο εισαγωγέας οφείλει να προβεί στην προαναγγελία της εισαγωγής τουλάχιστον 4 ώρες πριν την άφιξη του φορτίου, αν φτάνει με ro-ro ή αεροπλάνο, ή τουλάχιστον μία ημέρα πριν, αν φτάνει με άλλο μέσο.

− Για να μπορεί να γίνει φυσική επιθεώρηση στον τόπο προορισμού μέχρι τις 30/6/21, ο εισαγωγέας πρέπει να έχει εγγράψει τις εγκαταστάσεις του στο μητρώο των τόπων προορισμού της αρμόδιας Αρχής ελέγχου (διαφορετική για Αγγλία / Ουαλία και Σκωτία). Η εγκατάσταση πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια. − Θα επιβάλλεται τέλος για την επιθεώρηση από 1/4/21. Σε Αγγλία και Ουαλία ο έλεγχος τεκμηρίωσης θα στοιχίζει 5,25 βρετανικές λίρες, ενώ το κόστος του ελέγχου ταυτότητας και της φυσικής επιθεώρησης εξαρτάται από το επιθεωρούμενο είδος και το επίπεδο επικινδυνότητάς του. Στη Σκωτία επιβάλλονται διαφορετικά τέλη.

− Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο φυτών και προϊόντων φυτικής προέλευσης σε Αγγλία και Ουαλία είναι η APHA (Animal and Plant Health Agency), η οποία μπορεί να διενεργεί ελέγχους 7 ημέρες την εβδομάδα μεταξύ 7:00 και 19:00. Οι επιθεωρήσεις στη Σκωτία μπορούν να λαμβάνουν χώρα Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30 – 17:00. Σχετικές καθυστερήσεις ως προς τον έλεγχο θα λαμβάνουν χώρα σε αφίξεις εκτός ωραρίου.

− Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο ξυλείας και ξύλινων συσκευασιών σε όλη της Μεγάλη Βρετανία είναι η FC (Forestry Commission), η οποία μπορεί να διενεργεί ελέγχους Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 17:00. Αυτό σημαίνει ότι, αν ένα φορτίο με προϊόντα φυτικής προέλευσης σε ξύλινες συσκευασίες που επιλεγούν για επιθεώρηση, φτάσει στο τελωνείο Παρασκευή απόγευμα, μπορεί να παραμείνει εκεί μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ πρέπει ήδη από την 1/1/2021 να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό. Από την 1/4/2021 θα απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για τα περισσότερα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης, εκτός εξαιρέσεων και επεξεργασμένων, ενώ από την 1/7/2021 τα φορτία θα πρέπει να εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω συγκεκριμένου Συνοριακού Σταθμού Επιθεώρησης. Οι παραπάνω ημερομηνίες αναφέρονται στην άφιξη των προϊόντων στα βρετανικά τελωνεία και όχι στην αναχώρηση από τον τόπο προέλευσης.

Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ανάρτησή μας στην πύλη Agora https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71414

και στους συνδέσμους: https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/

και https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Επισημαίνονται τα εξής:

− Ο/η εξαγωγέας από την ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει το υγειονομικό πιστοποιητικό.

− Το πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει το φορτίο.

− Πριν την αναχώρηση του φορτίου, ο εξαγωγέας πρέπει να στέλνει ηλεκτρονικό αντίγραφο του υγειονομικού πιστοποιητικού στον εισαγωγέα, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να κάνει την προαναγγελία της εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS.

− Πρόσβαση στο σύστημα IPAFFS μπορούν να έχουν επιχειρήσεις και πρόσωπα με έδρα στο ΗΒ. Για την ώρα, επιτρέπεται η εγγραφή στο σύστημα και επιχειρήσεων και προσώπων με έδρα εκτός ΗΒ, αλλά σε αυτή την περίπτωση, ζητείται να ορίζεται τοπικός αντιπρόσωπος, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να δίνει πληροφορίες για τον έλεγχο των προϊόντων και να πληρώνει τέλη και τυχόν πρόστιμα.

3 − Ο εισαγωγέας οφείλει να προβεί στην προαναγγελία της εισαγωγής 24 ώρες πριν την άφιξη του φορτίου από χώρα EE/EOX, ή μία εργάσιμη μέρα πριν την άφιξη από άλλη χώρα.

− Από την 1/7/2021 στόχος είναι τουλάχιστον το 1% των φορτίων να υπόκειται σε έλεγχο ταυτότητας και φυσική επιθεώρηση. Ορισμένα προϊόντα θα ελέγχονται τακτικότερα (π.χ. οστρακόδερμα). Υπενθυμίζεται ότι εισαγόμενα στη Μεγάλη Βρετανία ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης πρέπει ήδη από την 1/1/2021 να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό. Από την 1/4/2021 θα απαιτείται υγειονομικό πιστοποιητικό για όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σύνθετων προϊόντων, όταν περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα κρέατος, ή αποτελούνται κατά το ήμισυ τουλάχιστον από μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Τέλος, από την 1/7/2021 τα φορτία θα πρέπει να εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω συγκεκριμένου Συνοριακού Σταθμού Επιθεώρησης.

Οι παραπάνω ημερομηνίες αναφέρονται στην άφιξη των προϊόντων στα βρετανικά τελωνεία και όχι στην αναχώρηση από τον τόπο προέλευσης. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ανάρτησή μας στην πύλη Agora https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71414

και στους συνδέσμους: https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-foodand-feed-not-of-animal-origin

και https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-andfeed-system

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο το 2020: όξυνση κλαδικών ανισοτήτων
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας