ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Υποπρόγραμμα 4 για την παροχή Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα για δύο χρόνια

ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Υποπρόγραμμα 4 για την παροχή Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα για δύο χρόνια

 

 

7_F1833520101.jpg

 

Το Υποπρόγραμμα 4 της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αφορά δάνεια συνεπένδυσης, (με ποσοστό 5% ΕΑΤ : 95% Τράπεζες) με επιδότηση του επιτοκίου για δύο έτη. Στον πλαίσιο του υποπρογράμματος 4, προστίθενται επιπλέον πόροι ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 180 εκ. ευρώ, διαμορφώνοντας τα συνολικά συνεπενδυόμενα κεφάλαια ΕΑΤ – Τραπεζών και για τα τέσσερα υποπρογράμματα σε περίπου 2,3 δις ευρώ (EAT: 1,003 δις – Τράπεζες: 1,297 δις ευρώ). 

Επιλεξιμότητα: Το Υποπρόγραμμα 4 αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δανειοδότησης στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος 3, αλλά δεν εγκρίθηκε καμία εκ των αιτήσεών τους λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων. 

Δεν είναι επιλέξιμες να δανειοδοτηθούν στο υποπρόγραμμα 4, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει ένα τουλάχιστο δάνειο στα πλαίσια του υποπρογράμματος 3 του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ή έχουν λάβει δάνειο με εγγύηση από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19». Ως εκ τούτου δεν θα λειτουργήσει εκ νέου το Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για να δεχθεί νέες προτάσεις, αλλά οι τράπεζες θα υποβάλλουν προς έγκριση τα ήδη υποβληθέντα στο ΠΣΚΕ αιτήματα των επιχειρήσεων. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Υποπρογράμματος 3 της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

Ακολούθως παρατίθεται συνημμένη η εγκεκριμένη, από την αρμόδια Επενδυτική Επιτροπή, τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση –ΤΕΠΙΧ ΙΙ», αναφορικά με το Υποπρόγραμμα 4.

 

Πηγή: http://www.etean.gr/

Προηγούμενο Παρατείνεται έως τις 28.09.2020 η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας