Τροποποιήσεις στα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων

Τροποποιήσεις στα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων

 

 

4_F1476419477.png

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. 19469 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’5118/4.11.2021) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος αυτής, που δημοσιεύθηκε στο Β’ 1996/2021, όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504) όμοια.

Με την εν λόγω ΚΥΑ επέρχονται μεταβολές στα υγειονομικά πρωτόκολλα όσον αφορά:

  • Ξενοδοχεία που διαθέτουν περισσότερους του ενός εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων
  • Λειτουργία εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών
  • Χώρους εκδηλώσεων εντός καταλυμάτων
  • Χώρους συνεδρίων εντός καταλυμάτων

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πηγή: https://www.grhotels.gr/

Προηγούμενο ΝΕΟ EMAIL ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας