ΦΕΚ : Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. (β), (γ), (δ) και (ε) της παρ. 4 του άρθρου  35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 51/1975 «Περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (Α’ 125),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
2. Το π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που δεν μπορεί να υπολογισθεί.
3. Την υπ’ αρ. 110/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση Υπουργείου – Μετονομασία Υπουργείων
1. Συστήνεται Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης.
3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
5. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Πολιτισμού.
Άρθρο 2
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο
Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας –  Σύσταση Γενικών Γραμματειών ……………………………….

 

Περισσότερα στο παρακάτω ΦΕΚ

FEK-2023-Tefxos A-00130-downloaded -28_06_2023

Προηγούμενο Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά» με εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας