ΦΕΚ A 90 – 01.05.2020 – Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

ΦΕΚ A 90 – 01.05.2020 –  Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

 

 

98_F1922152756.jpg

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η Π.Ν.Π με τίτλο “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.”

Μεταξύ άλλων με την εν λόγω Π.Ν.Π:

– παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020 η δυνατότητα της υποβολής αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση (Άρθρο 1 της Π.Ν.Π)

– επεκτείνεται η εκπτωση του 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και ισχύει και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020, και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020 (Άρθρο 2 της Π.Ν.Π)

– ορίζονται τα μέτρα στήριξης των πληγεισών λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεων με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού. (Άρθρο 5 της Π.Ν.Π)

– παρέχεται πίστωση διάρκεια 10 ημερών στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α’ έως ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για τα προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 19 Μαΐου 2020, με ταυτόχρονη βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων. (Άρθρο 4 της Π.Ν.Π)

– παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως 15/5/2020 (Άρθρο 7 της Π.Ν.Π)

– θεσμοθετείται η αναστολή της είσπραξης οφειλών και της παράτασης προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων (Άρθρο 8 της Π.Ν.Π)

– παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 στη δημόσια ληψοδοσία, (ν. 4270/2014) (Άρθρο 3 της Π.Ν.Π)

Δείτε το περιεχόμενο της Π.Ν.Π στο συνημμένο ΦΕΚ

Πηγή: www.forin.gr

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο COVID-19: Πού θα λάβετε υποστήριξη για την επιχείρησή σας – Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις από το Enterprise Europe Network
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας