Όλα τα σημεία – κλειδιά για τα 800 ευρώ στους πληττόμενους επαγγελματίες

Όλα τα σημεία – κλειδιά για τα 800 ευρώ στους πληττόμενους επαγγελματίες

 

 

2ce80d5e824a398537ba3af83bb55433_XL_F1305921421.jpg

Ανοιχτή είναι από χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myBusinessSupport,προκειμένου να υποδεχθεί έως τις 24 Απριλίου τις αιτήσεις των πληττόμενων επαγγελματιών για την είσπραξη της κρατικής ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι μόνο επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν πληγεί από την τρέχουσα κρίση λόγω κορονοϊού (βάσει της λίστας με τις ΚΑΔ που έχει δημοσιοποιήσει το Υπ. Οικονομικών), εφόσον απασχολούν έως 5 άτομα προσωπικό ή είναι αυταπασχολούμενοι, δηλαδή δεν έχουν καθόλου προσωπικό.

Για να λάβουν την αποζημίωση οι εν λόγω επαγγελματίες θα πρέπει να πληρούν και ορισμένες φορολογικού τύπου προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα να έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων μεγαλύτερο του μηδενός,

Να σημειωθεί, επίσης, ότι η αποζημίωση των 800 ευρώ καλύπτει διάστημα 45 ημερών και συγκεκριμένα από την 17η Μαρτίου έως την 30η Απριλίου.

Επίσης, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι 9 προϋποθέσεις

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, πιο αναλυτικά, πρέπει ταυτόχρονα να:

1. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών

2.  Απασχολούν μέχρι και 5 εργαζόμενους

3.  Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

4. Έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στον πίνακα με τους πληττόμενους κλάδους ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020

5. Έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων μεγαλύτερο του μηδενός

6. Υπέβαλλαν μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020

7.  Να μην είναι είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020

8. Να μην έχουν υποβάλει (σ.σ. οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019) να μην , μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020.

9. Να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος, καθώς και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος της τήρησης της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης

Εφόσον τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι της αποζημίωσης θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα της διαδικασίας:

* Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “myBusinessSupport”.

* Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και πέντε εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά και ότι πληρούνται οι προαφερθείσες 9 προϋποθέσεις.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης

Δικαιούχος είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ειδικότερα θέματα σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρούσας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως, ιδίως, η διαδικασία ένταξης σχετικού ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ, η διαδικασία μεταφοράς των σχετικών πόρων και οι προϋποθέσεις για την ένταξη σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πηγή: www.capital.gr

Προηγούμενο Τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την παρουσίαση δράσεων στήριξης ανέργων
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας