155 μικρές επιχειρήσεις πρόκειται να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πρώτου γύρου επιχορηγήσεων από το μέσο της ΕΕ για τις ΜΜΕ

155 μικρές επιχειρήσεις πρόκειται να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πρώτου γύρου επιχορηγήσεων από το μέσο της ΕΕ για τις ΜΜΕ

65_F12956.jpg

 

ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΓΗ ΚΑΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα του νέου μέσου για τις ΜΜΕ, με προϋπολογισμό 3 δισεκατ. ευρώ, που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για να βοηθήσει τις καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις να προωθήσουν τις ιδέες τους από το εργαστήριο στην αγορά. Συνολικά, 155 ΜΜΕ από 21 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ ή χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020») θα λάβουν από 50.000 ευρώ η καθεμία για να χρηματοδοτήσουν μελέτες σκοπιμότητας με στόχο την ανάπτυξη της στρατηγικής τους όσον αφορά την καινοτομία. Επιπλέον, οι ΜΜΕ μπορεί να επωφεληθούν από επιχειρηματική καθοδήγηση για διάστημα έως και τριών ημερών.

Οι ισπανικές ΜΜΕ σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία στον πρώτο γύρο, με 39 επιλεχθείσες προτάσεις, ενώ αμέσως μετά κατατάχθηκαν ΜΜΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Συνολικά, υποβλήθηκαν 2.666 αιτήσεις για τις πρώτες επιχορηγήσεις. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν επίσημα τον Αύγουστο από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) ο οποίος διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

Η κα Máire Geoghegan-Quinn, Ευρωπαία Επίτροπος για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες, δήλωσε τα εξής: «Η ανταπόκριση στο νέο μέσο για τις ΜΜΕ είναι ενθαρρυντική. Υπάρχει σαφής ζήτηση για αυτό το είδος στήριξης. Ελπίζουμε ότι πολλά από τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα ωριμάσουν και θα γίνουν πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για τις οικονομίες μας. Θέλουμε να αναπτυχθούν οι πρωτοπόροι της καινοτομίας!»

Το μέσο για τις ΜΜΕ αποτελεί βασικό στοιχείο της χρηματοδότησης για μικρές επιχειρήσεις που διατίθεται στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020». Το μέσο αυτό, με προϋπολογισμό περίπου 3 δισεκατ. ευρώ για περίοδο επτά ετών, παρέχει γρήγορες και απλές επιχορηγήσεις για μελέτες σκοπιμότητας όσον αφορά την επιχειρηματική καινοτομία (Στάδιο 1) και έργα επίδειξης (Στάδιο 2). Οι ιδέες που είναι ώριμες για επενδύσεις μπορούν επιπλέον να επωφεληθούν από συμβουλές επιχειρηματικής ανάπτυξης και άλλες υπηρεσίες στήριξης (Στάδιο 3).

Με το μέσο για τις ΜΜΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να χρηματοδοτήσει τις πιο καινοτόμες μικρές εταιρείες, που έχουν όμως υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι εύκολη αλλά μόνο τα καλύτερα έργα μπορούν να αναμένουν χρηματοδότηση. Τα επιλέξιμα θέματα καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας του «Ορίζοντα 2020» σχετικά με την «καινοτομία στις ΜΜΕ».

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε αλλά αξιολογούνται τέσσερις φορές ανά έτος. Τα σημερινά αποτελέσματα αφορούν αιτήσεις που ελήφθησαν μέχρι την πρώτη καταληκτική ημερομηνία για τις επιχορηγήσεις του Σταδίου 1 της 18ης Ιουνίου 2014. Οι επόμενες καταληκτικές ημερομηνίες για την αξιολόγηση είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2014 για το Στάδιο 1 και η 9η Οκτωβρίου για το Στάδιο 2.

Το 2014 αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθούν περίπου 645 έργα (Στάδια 1 και 2), ενώ το 2015 ο αριθμός των έργων θα αυξηθεί σε 670.

Πλαίσιο

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 με προϋπολογισμό περίπου 80 δισεκατ. ευρώ για περίοδο επτά ετών είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και προβλέπει πρωτοφανή χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ. Ποσοστό τουλάχιστο 20%, ήτοι περίπου 9 δισεκατ. ευρώ από τους πυλώνες «υπεροχή στις βιομηχανικές τεχνολογίες» και «κοινωνιακή πρόκληση» του «Ορίζοντα 2020» αναμένεται να ωφελήσει άμεσα τις ΜΜΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μέσου για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενθαρρύνουν τις τράπεζες και άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να παρέχουν δάνεια ή μετοχικό κεφάλαιο σε καινοτόμες εταιρείες μέσω του εργαλείου «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία» (βλέπε IP/14/670). Άλλες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος COSME (βλέπε IP/14/851).

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Πηγή: europa.eu

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Η καλοκαιρινή έκδοση του περιοδικού Panorama – Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων – Η ανάπτυξη πολιτικής στην πράξη
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας