4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Ειδικότερα, εννέα (9) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 1.659.387,96€ εγκρίνονται και είκοσι έξι (26) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 10.146.663,18 €, απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε τριάντα (30) με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 5.095.602,4€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης ανέρχονται σε εβδομήντα εννιά (79) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 13.974.566,18 € και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 30.383.420,74€.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Προηγούμενο Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2023 θα ανανεώνονται από 03-01-2024 έως 31-03-2024 .
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας