9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- τριακόσιες σαράντα οκτώ (348) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, διακόσιες εβδομήντα έξι (276) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 3.889.734,01€ εγκρίνονται και εβδομήντα δύο (72) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 1.991.171,65€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.019.285,55€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 1.585 με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 22.837.829,63 € και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση ανέρχονται στις 2.167 αιτήσεις χρηματοδότησης αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 31.740.892,54€ και συνολικού αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 61.421.154,04€.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των πράξεων είναι η 15.02.2023.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Προηγούμενο Έκδοση του «Εγχειριδίου – Οδηγού για την εξαγωγή εμπορευμάτων», Δεκεμβρίου 2023.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας