ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  εγγραφής: Αίτηση ανανέωσης της αδείας του Νομικού προσώπου. Υπογράφει και εγγράφει τα στοιχεία του ο Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. (Επισυνάπτεται) Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της) του ασκούντος τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών (δηλ. το Νομικό πρόσωπο) : α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε […]

28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας