Δικαιολογητικά για την εγγραφή στα ειδικά μητρώα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  των   Νομικών προσώπων.

– Καταρχήν πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα στους σκοπούς /αντικείμενα του καταστατικού. -Επίσης σε διαφορετικό από τους σκοπούς άρθρο (π.χ. διαχειριστές, εξουσίες ή όπου αλλού) πρέπει να αναφέρεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, που θα εκτελεί/ουν  τις  υπηρεσίες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή  εφόσον πληροί  τις προϋποθέσεις  χωρίς να μπορεί να υποκατασταθεί από οποιοδήποτε άλλον. Ένα […]

Δικαιολογητικά για εγγραφή στα ειδικά μητρώα  ασφαλιστικών διαμεσολαβητών , ατομικών επιχειρήσεων

Για ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Να δηλωθεί έναρξη ή μεταβολή εργασιών στην Δ.Ο.Υ με Κ.Α.Δ. :66.22.10.01(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ) .   Για ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Δηλώνεται  ο ΚΑΔ:(66.22.10.08) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ. Απαιτείται η πλήρωση της  προϋπόθεσης  για τρία χρόνια προϋπηρεσία ως ασφαλιστικός πράκτορας  το ανώτερο  και κάτω, ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει. […]

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  εγγραφής: Αίτηση ανανέωσης της αδείας του Νομικού προσώπου. Υπογράφει και εγγράφει τα στοιχεία του ο Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. (Επισυνάπτεται) Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της) του ασκούντος τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών (δηλ. το Νομικό πρόσωπο) : α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε […]

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2023 θα ανανεώνονται από 03-01-2024 έως 31-03-2024 .

Οι άδειες  των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2023 θα ανανεώνονται  από 03-01-2024 έως 31-03-2024 .   Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  αδειών: 1. Αίτηση ανανέωσης της αδείας σας(Επισυνάπτεται) 2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της) 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) […]

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2022 θα ανανεώνονται από 03-01-2023 έως 31-03-2023.

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2022 θα ανανεώνονται από 03-01-2023 έως 31-03-2023 …………………

28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας