ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Συμμετέχετε στη Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων και στα έργα υποδομής
05/03/2018
ΠΗΓΗ: https://ec.europa.eu

Συμμετέχετε στη Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων και στα έργα υποδομής

2_F1743247410.jpg

Ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 305/2011 για τα δομικά προϊόντα (ΚΔΠ) έχει ως στόχο τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων και στα έργα υποδομής.

Για τον σκοπό αυτό, ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει κανόνες για την αξιολόγηση των επιδόσεων των δομικών προϊόντων και για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, μέσω μιας κοινής τεχνικής γλώσσας (η οποία συνίσταται κυρίως σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Τα δομικά προϊόντα που αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΔΠ φέρουν τη σήμανση CE. Οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να θεσπίζουν κανόνες για τον σχεδιασμό και την ασφάλεια των κτιρίων και των έργων υποδομής, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν την κοινή τεχνική γλώσσα του εν λόγω κανονισμού για τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι οι επαγγελματίες, οι δημόσιες αρχές και οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις των δομικών προϊόντων, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις προϊόντων που παράγουν διάφορες βιομηχανίες σε διαφορετικές χώρες. Ως εκ τούτου, αποτρέπεται ο αποκλεισμός από τις εθνικές αγορές ορισμένων προϊόντων μόνο και μόνο επειδή έχουν παραχθεί και δοκιμαστεί για τις επιδόσεις τους σε άλλη χώρα.

Η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, του Νοεμβρίου 2016, επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς για τα δομικά προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή διενεργεί επί του παρόντος κοινή αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων που ενδεχομένως οδηγήσουν σε πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα δομικά προϊόντα.

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο να δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς τη δυνατότητα να συμβάλουν σε αυτή τη διαδικασία και να διατυπώσουν τις απόψεις τους για βασικά θέματα σχετικά με την αξιολόγηση και την εκτίμηση επιπτώσεων. Με τον τρόπο αυτό, συμπληρώνει τις προηγούμενες πιο στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαβούλευση θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση, από την Επιτροπή, της έκθεσης αξιολόγησης και εκτίμησης των επιπτώσεων, καθώς και της νομοθετικής πρότασης που συνοδεύει την έκθεση, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής των κανόνων της ΕΕ για τα δομικά προϊόντα.

Ομάδα στόχος:

Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις. Ειδικότερα, καλούνται να συμμετάσχουν:

 

  • ενδιαφερόμενα άτομα/ιδιώτες τελικοί χρήστες δομικών προϊόντων,
  • εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, σχεδιαστές, οικοδομικές επιχειρήσεις, προμηθευτές, επαγγελματίες τελικοί χρήστες)
  • εκπρόσωποι επιχειρήσεων (βιομηχανικές ενώσεις, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις)
  • τεχνικοί οργανισμοί (κοινοποιημένοι οργανισμοί, οργανισμοί τεχνικής αξιολόγησης, οργανισμοί τυποποίησης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης)
  • δημόσιες αρχές και φορείς δοκιμών (φορείς εποπτείας της αγοράς π.χ. επιθεωρητές/αρχές επιβολής του νόμου, φορείς πιστοποίησης, κοινοποιούσες αρχές, σημεία επαφής για τα προϊόντα, φορείς ελέγχου κτιρίων)
  • μη κυβερνητικές οργανώσεις
  • πανεπιστήμια, οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας
  • εκπρόσωποι των εργαζομένων του κατασκευαστικού τομέα
  • οργανώσεις καταναλωτών

Πως να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας μέσω του ακόλουθου διαδικτυακού ερωτηματολογίου:

Ερωτηματολόγιο

Παρακαλούμε πολύ να συμβάλετε με τις απόψεις σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ