ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανανέωση αδειών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
22/12/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν

στις 31-12-2021 θα ανανεώνονται από 03-01-2022 έως 31-03-2022 .

 

 

 neologotypo_F1604315629.jpg

 

 

 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών:

 

 

1. Αιτηση ανανέωσης της αδείας σας

     (Επισυνάπτεται - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ)

 

2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της)

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.» σύμφωνα με το αρθ.34 του Ν.4786/2021 σε τροποποίηση των άρθρων 21,22,23 του Ν.4583/2018.

(Επισυνάπτεται - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1(ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ή από gov.gr)

 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

(Επισυνάπτεται - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2)   (ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ή από gov.gr)

 

 

5. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας στου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή εκτύπωση της αντίστοιχης εικόνας από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του MyAADE

 

Επιπλέον πρέπει να είναι εν ισχύ να εχουν κατατεθεί ή να κατατεθούν τα εξής:

 

Α. Οι επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 169/29-04-2020 για 15 ώρες το 2021. (αν δεν έχουν κατατεθεί απαιτούνται και 15 ώρες για το 2020 και 75 ώρες για τά έτη 2015-2019)

 

 

Β. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης εν ισχύ καθώς και τα προηγούμενα εάν οφείλονται.

 

   - Να καταβληθεί η συνδρομή για το τρέχον έτος στο Επιμελητήριο 15,36 ευρώ 

     καθώς και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές για τα προηγούμενα έτη.

 

 

Για κάθε βεβαίωση θα καταβληθούν 5,12 ευρώ

 

-  Να είναι πληρωμένα τα ετήσια τέλη ΓΕ.ΜΗ. 30,00 ευρώ κατ’ έτος .

 

-Το ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Ηλείας μετά

   την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.

 

Περισσότερες πληροφορίες 

 

κα. Σιμωτά Γωγώ τηλ. : 2621034154 email : g.simota@iliachamber.gr  

 

κος Μιχαλόπουλος Νίκος τηλ.: 2621034154 email: n.michalopoulos@iliachamber.gr 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ