ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   /   Περιβάλλον 14001:2004   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ISO 14001:2004
28/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ISO 14001:2004  

 ISO 14001:2004 Το Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Περιβάλλοντος.Η σειρά προτύπων ISO 14001 εκδόθηκε το 1996 από Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, διαβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς για θέματα διασφάλισης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Από αυτά το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί μοντέλο για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Σύμφωνα με το πρότυπο, εντοπίζονται οι διαδικασίες της εταιρείας που επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθορίζονται οι στόχοι που οδηγούν στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποσοτικοποιούνται και ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες των οποίων η διαρκής εφαρμογή εξασφαλίζει την επίτευξη τους. Ελέγχονται, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποιητική εφαρμογή τους και, αν χρειαστεί, γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. Παράλληλα καταγράφονται οι αρμοδιότητες του προσωπικού που εκτελεί αυτές τις διαδικασίες, το οποίο και εκπαιδεύεται κατάλληλα.

Ανάγκες έκδοσης κανονισμών & προτύπων

-Συνεχής υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

-Φόβος εξάλειψης των φυσικών πόρων.

-Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

-Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

-Έλλειψη οργανωμένου & συστηματικού τρόπου παρακολούθησης των επιπτώσεων.

-Ειδικές συνθήκες λειτουργίας ευαίσθητων περιοχών.

Ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 14001.Το ISO14001 είναι ένα εργαλείο ολοκληρωμένης διαχείρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του οργανισμού, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον και συμβάλλει :

-Εξοικονόμηση δαπανών (ορθολογικότερη χρήση α΄ υλών, φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων).

-Εξασφάλιση τήρησης νομοθεσίας.

-Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας.

-Βελτίωση δημόσιας εικόνας.

-Συνεισφορά στη βελτίωση της δημόσιας και της ατομικής υγείας.

-Καλύτερη επικοινωνία με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-Εναρμόνιση προμηθευτών & συνεργατών με τη πολιτική περιβάλλοντος του οργανισμού.

-Εξασφάλιση της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

-Ένταση της αξίας της επιχείρησης.

-Υποστήριξη της «συνεχούς βελτίωσης».

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος παρέχει ένα σύστημα εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου των ενεργειών του οργανισμού που έχουν επίδραση και αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μέσω της εφαρμογής του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης από την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Αυτό με την σειρά του επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό τρόπων για την δραστική μείωση των υπολειμμάτων και απορριμμάτων, την αποδοτική διάθεση αυτών, και μέσα από την μάθηση του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η ενέργεια και η εξοικονόμηση της.

Επίσης, το πρότυπο απαιτεί την επιβεβαίωση του εντοπισμού και συμμόρφωσης της επιχείρησης με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία γεγονός που συντελεί στην μείωση των πιθανοτήτων μίας εσφαλμένης περιβαλλοντικής ενέργειας (και πιθανά προσθήματα) από άγνοια. Μέσα από τα πλεονεκτήματα μείωσης του λειτουργικού ρίσκου, γίνεται και πιο προσιτή η ασφάλιση (και τα ασφάλιστρα) της επιχειρήσεως.

Τέλος, η εφαρμογή του προτύπου και η πιστοποίηση του οργανισμού παρέχει εμπιστοσύνη στους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους φορείς, πελάτες και εργαζομένους, γεγονός που αναμφίβολα βελτιώνει πολύ την εικόνα της επιχείρησης. Η βελτιωμένη εικόνα της επιχείρησης μπορεί να ανοίξει νέες αγορές και να αυξήσει τις πωλήσεις. 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ