ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   ΜΗΤΡΩΟ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ   /   ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ   /   ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ
14/12/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ
EpimelitirioHleias_F9339.jpg

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ενημερώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται η ανανέωση της εγγραφής των εξαγωγικών τους επωνυμιών που λήγει 31/12/2012

Όσες από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να παραμείνει η επωνυμία τους καταχωρημένη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, πρέπει, από 2-1-2013 έως 31-3-2013,  να υποβάλουν στο  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ:

 

1. Αίτηση ανανέωσης.

2. Διπλότυπο εισπράξεως Δημοσίου Ταμείου στον Κ.Α. 1259 αξίας 9 ευρώ.

3. Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή:

         α) Καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε., με την τελευταία τροποποίηση από την οποία να προκύπτουν οι ομόρρυθμοι εταίροι.

         β) ΦΕΚ για Ε.Π.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση.

         γ) ΦΕΚ ή ανακοίνωση για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.

4. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις εξαγωγές (είδος-ποσότητα-αξία -χώρα προορισμού κατ΄ έτος)  που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία  τριετία  2010 - 2012.

 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:

«Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης.....................................δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του αρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.»

6. Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλου επιμελητηρίου, εκτός του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ, Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.

 

Επισημαίνεται ότι :

  • Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας  μέχρι  31-3-2013,  θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.       
  • Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν  πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2010 - 2012).
  • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες.
  • Τα σχετικά έντυπα (αίτηση ανανέωσης - υπεύθυνη δήλωση με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία) βρίσκονται επισυναπτόμενα πιο κάτω.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
Αιτηση ανανεωσης Εξαγωγικης Επωνυμιας
Υπευθυνη Δηλωση του Νομιμου Εκπροσωπου της Επιχειρησης
Υπευθυνη Δηλωση για τις Εξαγωγικες ετους 2010
Υπευθυνη Δηλωση για τις Εξαγωγικες ετους 2011
Υπευθυνη Δηλωση για τις Εξαγωγικες ετους 2012

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ