ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Από 200 έως 600 ευρώ ο ελάχιστος φόρος και στο 20% η προκαταβολή
24/03/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Από 200 έως 600 ευρώ ο ελάχιστος φόρος και στο 20% η προκαταβολή

29/08/2008

ΠΗΓΗ:Express

Στο 20% της συνολικής οφειλής φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και προστίμων του ΚΒΣ, θα ανέρχεται η προκαταβολή προκειμένου να υπαχθεί κάποιος φορολογούμενος στην περαίωση εκκρεμών υποθέσεων για τις χρήσεις 2000 έως 2006. Αυτό προβλέπεται με το νομοσχέδιο «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημόσιων οικονομικών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε χθες στη Bουλή. Με το ίδιο νομοσχέδιο, απαλλάσσεται η πλειονότητα των εισοδηματιών (και ειδικά όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα) από την κατάργηση του αφορολογήτου των 10.500 ευρώ (η κατάργηση ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες). Ειδικότερα, στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι με την υπογραφή της πράξης περαίωσης καταβάλλεται υποχρεωτικά ποσοστό 20% της συνολικής οφειλής φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. και προστίμων ΚΒΣ που περαιώνονται. Τα ελάχιστα ποσά για καταβολή (έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις) ανέρχονται σε 500 ευρώ για κάθε επιτηδευματία που τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (το ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στα 500 ευρώ) σε 600 ευρώ για βιβλία τρίτης κατηγορίας και σε 200 για βιβλία πρώτης κατηγορίας του ΚΒΣ. Το ανώτερο ποσό ετησίων ακαθαρίστων εσόδων για δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση ορίζεται σε 3.066.750.000 δρχ. ή 9.000.000 ευρώ. Αναφορικά με τον τρόπο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, αυτή θα διενεργείται σε μία δόση με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και 50% των πάσης φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν την κύρια οφειλή. Η φορολογική ενημερότητα θα είναι δυνατή με την καταβολή 3 δόσεων. Oσοι οφειλέτες επιλέξουν την εξόφληση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους με δόσεις και θελήσουν, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δόσης της ρύθμισης, να εξοφλήσουν το υπόλοιπο της οφειλής τους εφάπαξ, τους παρέχεται ποσοστό έκπτωσης, επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στο ποσό αυτό, ίσο με το οριζόμενο ανωτέρω ποσοστό, ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. Το ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ για την εξόφληση της οφειλής θεωρείται ως η τελευταία μηνιαία δόση. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και 20 Νοεμβρίου 2008 στην αρμόδια ΔΟΥ ή τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη. Η καταβολή της πρώτης δόσης, καθώς και η εφάπαξ εξόφληση γίνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Το ποσό της πρώτης δόσης θα είναι αυξημένο κατά ποσοστό 15% του υπαγόμενου στη ρύθμιση κεφαλαίου, πλέον των αναλογουσών προσαυξήσεων όπως αυτές διαμορφώνονται με την παρούσα ρύθμιση. Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 ευρώ. Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμε οφειλές μέχρι 30.06.2008. Αναφορικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων προβλέπεται ότι: - Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, σε έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ. - Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) και μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις. - Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι πάνω από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις. Όσον αφορά το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ,) όσα φυσικά πρόσωπα θα παραλάβουν εκκαθαριστικό από τον Οκτώβριο, θα καταβάλουν την 1η δόση τον αμέσως επόμενο αντί του μεθεπόμενου, όπως αρχικά προβλεπόταν, μήνα. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα δημόσια έσοδα αναμένεται να ενισχυθούν από τα νέα φορολογικά μέτρα κατά 4 δισ. ευρώ. Express.gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ