ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προσωρινός πινάκας αποτελεσμάτων αιτήσεων στήριξης 1ης προκήρυξης έργων ιδιωτικών παρεμβάσεων
03/04/2020
ΠΗΓΗ: https://www.anol.gr/

Προσωρινός πινάκας αποτελεσμάτων αιτήσεων στήριξης 1ης προκήρυξης έργων ιδιωτικών παρεμβάσεων

 

anol-01_F1573448319_F1675987548.jpg

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και δημοσιοποιείται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 67/1/2019(ιδιωτικά εργα), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ανα υποδράση.   Επί του προσωρινού πίνακα της αξιολόγησης έχετε το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της επιστολής γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων. Η προσφυγή, με την ανάλογη τεκμηρίωση, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (σύμφωνα με τος οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.anol.gr ).

Η υποβολή ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 ώρα 9.00 π.μ. Αφού υποβληθεί πρέπει να αποστείλετε την αίτηση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (με ταχυμεταφορά) μαζί με τυχόν δικαιολογητικά στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ.

Σημειώνουμε επίσης ότι στο ΠΣΚΕ είναι αναρτημένα τα αναλυτικά φύλλα αξιολόγησης της αίτησης στήριξής σας.

Συνημμένος ο Προσωρινός πινάκας αποτελεσμάτων

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ