ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της δράσης Επιχορήγηση προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
08/12/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της δράσης Επιχορήγηση προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

 

3_F1798323045.jpg

Πρόσκληση προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία για την υλοποίηση της δράσης "Επιχορήγηση προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος".

Ο ΕΦΕΠΑΕ, ως δικαιούχος θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των αιτούμενων πόρων (της Δράσης "Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους
εστίασης") στις επιλέξιμες επιχειρήσεις και θα έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της υλοποίησης της Δράσης. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για την αξιολόγηση και υλοποίηση της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης και της τήρησης του ανώτατου ορίου του εφαρμοζόμενου κανονισμού (1407/2013).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, ο Δικαιούχος:

• διασφαλίζει ότι το Πληροφοριακό Σύστημα διαθέτει έγκαιρα όλες τις κρίσιμες ενέργειες για την υποβολή, αξιολόγηση, διαχείριση, πληρωμή κ.ο.κ. των ωφελούμενων

• εφαρμόζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων και καταβολής της επιχορήγησης, επιβεβαιώνοντας την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων από τους λήπτες της ενίσχυσης,

• παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας δράσης,

• τηρεί λεπτομερή αρχεία, για 10 έτη, όσον αφορά στη χορήγηση ενισχύσεων,

• τηρεί, ενημερώνει και εφαρμόζει το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ), κατάλληλα και πλήρως, για κάθε ωφελούμενο,

• προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «Δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 8/12/2020 έως 18/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ