ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση σχετικά με την επιλογή αναδόχου για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020»
15/03/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

EPIMELHTHRIOfrcdr_F1929844800.jpg

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση σχετικά με την επιλογή αναδόχου για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» 

Το Επιμελητήριο Ηλείας σύμφωνα με την 4/2016 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής προτίθεται να συμμετάσχει  και να υποβάλει πρόταση ως Leaderστο  Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» - BalkanMedProgramme 2014-2020 που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Απρίλιο 2016 .

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εφαρμόζεται ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και  15% από Εθνικούς Πόρους  .

Toεταιρικό σχήμα θα έχει ως εξής :

-          Επιμελητήριο Ηλείας : ως συντονιστής (Leader)

-          Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ,

-          Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τυράννων

-          Αγροτικό Πανεπιστήμιο Τυράννων,

-          Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης Βράτσα στην Βουλγαρία

-          Ένωση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης της Βουλγαρικής πόλης Βράτσα.

Το Project που θα κατατεθεί θα έχει κύριο στόχο , την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής , την ανάδειξη ευκαιριών για διακρατική συνεργασία στην περιοχή της «Βαλκανικής-Μεσογείου» και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής , με προϋπολογισμό για το σύνολο του έργου κοντά στο 1.000,000,00 ευρώ 

Για το σκοπό αυτό καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους  να επισκεφτούν την ιστοσελίδα :

http://www.interreg-balkanmed.eu/call-for-proposals/1_1st-Call-for-Project-Proposals

και αφού μελετήσουν όλα τα απαιτούμενα σχετικά με το 1st Call for Project Proposals - Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan‐Mediterranean 2014‐2020 ,

να καταθέσουν προσφορές σε κλειστό φάκελο για την επιλογή αναδόχου όπου θα αναλάβει την προετοιμασία , την σύνταξη και την υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020»

Προϋπολογισμός : 12.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διαγωνιστική Διαδικασία : “Απευθείας” Ανάθεση

            Κριτήριο κατακύρωσης:  Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

            Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Παρασκευή 30-Μαρτίου 2016

            Τόπος Κατάθεσης : Εγκαταστάσεις Επιμελητήριου Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου και Πλ. Ηρώων , Πύργος Ν.Ηλείας . Τ.Κ. 27100  , 1ος Όροφος

            Παροχή Πληροφοριών: Λαμπροπούλου Αγγελική 

                                                  

                                                   Μετά τιμής

                           Ο Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Ηλείας                                              

 

                                    Νικολούτσος Κωνσταντίνος

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ