ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανάλυση ανά κλάδο/προϊόν του εισαγωγικού εμπορίου κρατών, που βοηθά στη χάραξη στρατηγικής των ελλήνων εξαγωγέων - Προσθήκη 14 νέων χωρών
26/10/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ανάλυση ανά κλάδο/προϊόν του εισαγωγικού εμπορίου κρατών, που βοηθά στη  χάραξη στρατηγικής των ελλήνων εξαγωγέων - Προσθήκη 14 νέων χωρών

12_F1059097347.jpg

Το Υπουργείο Εξωτερικών, συνεχίζοντας τις δράσεις στήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, εμπλουτίζει τη διαθέσιμη ανάλυση του εισαγωγικού εμπορίου σημαντικών εμπορικών εταίρων της χώρας μας,  προσθέτοντας 14 νέες χώρες (Αλγερία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Γεωργία, Εσθονία, Καναδά, Κροατία, Λετονία, Λίβανος, Λιθουανία, Μαρόκο , Ουκρανία, Φινλανδία και Χιλή).

Υπενθυμίζεται ότι, σε πρώτη φάση, αναρτήθηκαν πίνακες 28 χωρών, με πηγή προέλευσης διεθνείς βάσεις δεδομένων και διαθέσιμα στοιχεία του 2014. Κριτήριο για την επιλογή των ανωτέρω χωρών, αποτέλεσαν οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το ΥΠΕΞ (π.χ. πραγματοποιηθείσες ή σχεδιαζόμενες επιχειρηματικές αποστολές, η οργάνωση των Μεικτών Διυπουργικών Επιτροπών, κ.λπ.). Η δράση αυτή θα εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία εισαγωγών και άλλων κρατών. Παράλληλα, η συλλογή των στοιχείων έγινε με βάση την τυποποιημένη ταξινόμηση του Διεθνούς εμπορίου (ΤΤΔΕ) - Standard International Trade Classification (SITC) και προήλθε από τη βάση δεδομένων της Comtrade Database.

Πέραν των στοιχείων εισαγωγικού εμπορίου 28 χωρών, η εν λόγω λίστα περιέχει ξεχωριστή ανάλυση της δομής του εισαγωγικού εμπορίου των 10 πρώτων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας, ανά κλάδο και προϊόν, βάσει των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδας για το έτος 2015.

Συνολικά, κάθε εγγραφή του πίνακα αποτελείται από δύο στήλες. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται οι εισαγωγές από όλο τον κόσμο της κάθε χώρας, κατά φθίνοντα αριθμό αξίας. Οι εκατό (100) πρώτες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων, είναι χωρισμένες, ανά 25, με διαφορετικά χρώματα και δείχνουν τη ζήτηση που υπάρχει στην εκάστοτε χώρα. Τα προϊόντα από τις εκατό (100) πρώτες κατηγορίες που δεν είναι χρωματισμένα, φανερώνουν την απουσία τους από τη δεύτερη στήλη των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων.  Στην δεύτερη στήλη, παρουσιάζονται οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την χώρα διαπίστευσης, εξίσου κατά φθίνοντα αριθμό αξίας. Σ’ αυτή τη στήλη φαίνεται η θέση των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ποιες από τις εκατό (100) πρώτες κατηγορίες προϊόντων, που εισάγει η εκάστοτε χώρα από όλο τον κόσμο, εξάγει η Ελλάδα προς αυτήν.

Από την ανάλυση του εμπορίου κάθε χώρας ξεχωριστά, αναδεικνύονται  οι κατηγορίες προϊόντων και τα προϊόντα εκείνα, τα οποία παρουσιάζουν έντονο εισαγωγικό ενδιαφέρον για τη χώρα εισαγωγής και, συνακόλουθα, για κάθε εξαγωγέα. Δεδομένης της υψηλής ζήτησης σε κάποια από τα προϊόντα στις χώρες εισαγωγής, θεωρείται εύλογο ότι η χάραξη μιας επιχειρηματικής στρατηγικής Ελλήνων εξαγωγέων υπέρ αυτών των προϊόντων έχει πολλές πιθανότητες  να αποδώσει θετικά αποτελέσματα.

Στόχος της ανάλυσης και παρουσίασης των στοιχείων αυτών είναι η ενημέρωση των Ελλήνων εξαγωγέων και η επιβοήθησή τους για τη χάραξη της εξαγωγικής τους πολιτικής ανά χώρα/ προϊόν.

Tα στοιχεία της ανάλυσης είναι αναρτημένα στο AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:   http://www.agora.mfa.gr/news/573

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ