ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Συνεχίζεται η μείωση στον κλάδο των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
01/11/2017
ΠΗΓΗ: www.icap.gr

Συνεχίζεται η μείωση στον κλάδο των Επίπλων Οικιακής Χρήσης                                   (με μειούμενο ρυθμό)

a_F1380786922.jpg

• Ο κλάδος των επίπλων οικιακής χρήσης περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (παραγωγικών και εισαγωγικών), αν και ο αριθμός τους (κυρίως των παραγωγικών) έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια.

•  Μείωση παρουσιάζουν οι συνολικές πωλήσεις οικιακών επίπλων από το 2008 και μετά. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της αγοράς επιβραδύνεται τα τελευταία χρόνια.

• Το 2016 το μερίδιο των εισαγόμενων οικιακών επίπλων επί της συνολικής αξίας της αγοράς κυμάνθηκε περίπου στο 62%.

Η αγορά των επίπλων οικιακής χρήσης είναι κατακερματισμένη λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Οι περισσότερες παραγωγικές μονάδες είναι μικρού μεγέθους και δεν έχουν αυτοματοποιημένη παραγωγή. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και παράγουν μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων (σε σχέδια, χρώματα, υλικά κατασκευής κ.α.). Ορισμένες δε εξειδικεύονται στην παραγωγή μιας κατηγορίας προϊόντων (π.χ. έπιπλα υπνοδωματίου). Στον εισαγωγικό τομέα είναι εντονότερη η παρουσία εταιρειών μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους.  Οι πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου επισημαίνονται στην τελευταία έκδοση της σχετικής κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.

Η ζήτηση των επίπλων οικιακής χρήσης επηρεάζεται από διάφορους κοινωνικούς, δημογραφικούς και οικονομικούς παράγοντες, όπως: η εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, ο αριθμός των νέων κατοικιών, η δημιουργία νέων νοικοκυριών, η τιμή διάθεσης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Τα μεγέθη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας παρουσιάζουν κατακόρυφη μείωση τα τελευταία έτη, επηρεάζοντας και τις πωλήσεις των επίπλων. Ειδικότερα, ο αριθμός των αδειών μειώθηκε συνολικά κατά 76,6% την περίοδο 2009-2015, η συνολική επιφάνεια κατά 80,5% και ο όγκος κατέγραψε μείωση κατά 76,8%.

Η μελέτη αναφέρει ότι η καθοδική πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας συνεχίστηκε και το 2016, καθώς σημειώθηκε πτώση, τόσο βάσει αριθμού αδειών (-5,5%), όσο και βάσει επιφάνειας (-12,8%) και όγκου (-28,9%), σε σχέση με το 2015.

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι ιδιαίτερα έντονος, λόγω της πληθώρας των σημείων πώλησης και εντείνεται περισσότερο τα τελευταία έτη λόγω της μειωμένης ζήτησης από πλευράς καταναλωτών (περιορισμός εισοδήματος λόγω της οικονομικής συγκυρίας της χώρας κ.α.) και τη στροφή τους σε οικονομικότερες λύσεις. 

Τα τελευταία έτη αρκετές εταιρείες περιόρισαν τις δραστηριότητές τους ενώ άλλες οδηγήθηκαν σε διακοπή των εργασιών τους.

Αρκετές από τις εταιρείες του κλάδου ασχολούνται παράλληλα με την παραγωγή ή/και εισαγωγή άλλων ειδών επίπλων, όπως κουζίνας, μπάνιου, γραφείου, εξωτερικών χώρων, παιδικών - βρεφικών επίπλων, αλλά και άλλων οικιακών ειδών, προσφέροντας στους πελάτες τους πιο ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξοπλισμό μιας κατοικίας. Επίσης, αρκετές εμπορεύονται και διάφορα είδη οικιακής χρήσης, όπως φωτιστικά, υαλικά, διακοσμητικά είδη κ.α.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου (παραγωγικές, εισαγωγικές), διαθέτουν συνήθως εκθεσιακούς χώρους και δίκτυο διανομής των προϊόντων τους το οποίο συχνά περιλαμβάνει εταιρικά καταστήματα αλλά και τοπικούς αντιπροσώπους.

Σύμφωνα με την Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager της ICAP Group, η οποία είχε την υψηλή εποπτεία της ομάδας μελετητών της  συγκεκριμένης μελέτης, η εγχώρια παραγωγή οικιακών επίπλων (σε αξία) παρουσιάζει συνεχή μείωση από το 2008 και μετά. Ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης βαίνει μειούμενος τα τελευταία έτη (2016/15:-4,5%,  2015/14:-8,3%,  2014/13: -10,4%). 

Η αξία της εγχώριας αγοράς επίπλων οικιακής χρήσης (πωλήσεις παραγόμενων και εισαγόμενων προϊόντων) ακολουθεί φθίνουσα πορεία από το 2008. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -12,4% την περίοδο 2008-2016. Επισημαίνεται ωστόσο ότι, ο ετήσιος ρυθμός μείωσης επιβραδύνεται τα τελευταία έτη και κινείται σε μονοψήφια ποσοστά. Ειδικότερα, το 2016 η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι μειώθηκε με ρυθμό της τάξης του 2%-3%, έναντι του 2015.

Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, αναφέρει ότι η εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο βαίνει αυξανόμενη. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των εισαγομένων επίπλων οικιακής χρήσης κάλυψαν ποσοστό της τάξης του 62% επί της συνολικής αξίας της αγοράς το 2016, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση την τελευταία διετία. Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγομένων επίπλων τα τελευταία έτη προέρχεται από την Ιταλία και την Κίνα, καλύπτοντας αντίστοιχα ποσοστό 28% και 25% επί της συνολικής αξίας αυτών. Οι εξαγωγές επίπλων κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με κυριότερες χώρες προορισμού την Κύπρο και την Βουλγαρία.

Σχετικά με τη διάρθρωση της αξίας της αγοράς ανά κατηγορία επίπλων, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις επίπλων καθιστικού χώρου κάλυψαν το 44,2% της συνολικής αγοράς, τα έπιπλα υπνοδωματίου το 37,7% και τα έπιπλα τραπεζαρίας κάλυψαν το υπόλοιπο 18,1% (εκτιμήσεις 2016).

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί για τη διετία 2014-2015, βάσει δείγματος εταιρειών.

Από την επεξεργασία 10 εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για τη διετία 2014-2015), παρατηρούνται τα εξής:

Το σύνολο του ενεργητικού τους μειώθηκε κατά 8,4% το 2015/2014, λόγω κυρίως της μείωσης των απαιτήσεων αλλά και των αποθεμάτων την ίδια περίοδο. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μείωση 7,1%. Οι μέσο – μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις παρουσίασαν μείωση 19,5%, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχώρησαν κατά 5,4% το ίδιο έτος.

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν κατά 3,6% τα δε μικτά κέρδη αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό (6%). Τα υψηλά λειτουργικά έξοδα, (τα οποία αν και μειώθηκαν οριακά το 2015/2014 εξακολουθούν να υπερβαίνουν τα μικτά κέρδη), οδήγησαν στην εμφάνιση αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος και το 2015.

Οι εταιρείες του δείγματος εμφάνισαν ζημιές και τα δύο έτη, αυξημένες κατά 47,5% το 2015/2014, λόγω και της αύξησης των μη λειτουργικών εξόδων. Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 6,2%.

Το περιθώριο μικτού κέρδους του συνόλου των εταιρειών του δείγματος κυμάνθηκε περίπου στο 39% την εξεταζόμενη διετία. Η σχέση Ξένων προς Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε στο 1,5:1 και τα δύο έτη.

Τέλος, με βάση τα συμπεράσματα της Κλαδικής Μελέτης, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου είναι ιδιαίτερα έντονος και οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν σημαντικά και τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής και των όρων πωλήσεων των επιχειρήσεων (μείωση τιμών, προσφορές).

Οι εταιρείες προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά και να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους, επιδιώκουν:

  • Την περαιτέρω διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων τους με σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένης πρότασης προς τον πελάτη – αγοραστή.
  • Την επέκταση του δικτύου διανομής και τη δημιουργία περισσότερων σημείων λιανικής πώλησης.
  • Την αύξηση των εξαγωγών και διείσδυση σε νέες αγορές.
  • Τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.
  • Την προσαρμογή της τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής τους στα δεδομένα της αγοράς (μεγαλύτερα διαστήματα εκπτώσεων, προσφορές, διευκολύνσεις).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ