OiRA : Online διαδραστική αξιολόγηση κινδύνων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

OiRA : Onlineδιαδραστική αξιολόγηση κινδύνων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

picture1versuch_F286618645_F1402848494.jpg

 

Τι είναι το εργαλείο OiRA (Online Interactive Risk Assessment);

Το OiRA (Online Interactive Risk Assessment) είναι ένα διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο που σας επιτρέπει να εκπονήσετε την μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου, δηλαδή πώς να αναγνωρίζετε και να αξιολογείτε τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας σας. 

Για ποιους προορίζεται το εργαλείο OiRA

Το OiRA μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επιθυμεί να εκπονήσει την μελέτη εκτίμησης των κινδύνων που ενδεχομένως ελλοχεύουν στον χώρο εργασίας του. 

Ωστόσο, το εργαλείο OiRA έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πιο επωφελές για τις μικρότερες επιχειρήσεις, αφού τους προσφέρει εξειδικευμένη στήριξη στην διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και ταυτόχρονα τις βοηθά στην εκπόνηση τεκμηριωμένης (γραπτής) εκτίμησης των κινδύνων, όπου περιλαμβάνεται και ένα σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. 

Το OiRA σχεδιάστηκε ειδικά για την παροχή βοήθειας κατά την εκτίμηση των κινδύνων στον χώρο εργασίας και για την παροχή συνδρομής με στόχο την εκπόνηση μιας τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνων η οποία θα περιλαμβάνει σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της επιχείρησης. 

Τι πρέπει να κάνω;

Υπάρχουν τέσσερα βασικά στάδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης μιας μελέτης εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων: 

Προετοιμασία: Στο αυτό το στάδιο σας παρέχεται γενική πληροφόρηση σχετικά με την συγκεκριμένη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθήσετε ενώ παράλληλα σας δίνετε η δυνατότητα για περαιτέρω προσαρμογή της όλης διαδικασίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, για παράδειγμα μπορείτε να προσδιορίσετε το είδος δραστηριοποίησης της επιχείρησής σας καθώς και τους σχετικούς με αυτήν κινδύνους που αντιμετωπίζετε στον χώρο εργασίας σας.

Αναγνώριση: Σε αυτό το στάδιο θα σας ζητηθεί να αναγνωρίσετε κινδύνους και προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην επιχείρησή σας, επιλέγοντας από μια σειρά δυνητικών κινδύνων/προβλημάτων που το ίδιο το εργαλείο OiRA σας παρουσιάζει αυτόματα. Απαντώντας με ναι ή όχι στις δηλώσεις/ερωτήσεις που σας παρουσιάζονται, ουσιαστικά εσείς δηλώνετε (αναγνωρίζετε) εάν υφίστανται τέτοιου είδους κίνδυνοι ή προβλήματα στην επιχείρησή σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αποφασίσετε να παρακάμψετε ένα βήμα αν θεωρείτε ότι δεν είστε έτοιμοι, αναβάλλοντας την απάντησή σας για κάποια άλλη χρονική στιγμή.

Αξιολόγηση: Σε αυτό το στάδιο αξιολογείτε το επίπεδο του κινδύνου για κάθε μια συγκεκριμένη πηγή κινδύνου ή πρόβλημα που εσείς δηλώσατε στο προηγούμενο στάδιο της αναγνώρισης.

Σχέδιο Δράσης: Στο τέταρτο στάδιο της διαδικασίας εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων σας δίνετε η δυνατότητα να αποφασίσετε ως προς τα μέτρα που μπορείτε να εφαρμόσετε για να εξαλείψετε ή να μειώσετε τους κινδύνους ή τα προβλήματα που έχουν ήδη αναγνωριστεί και αξιολογηθεί, καθώς και για τους πόρους που ενδεχομένως απαιτείται να διαθέσετε. Μπορείτε να εισαγάγετε τα δικά σας μέτρα ή/και να επιλέξετε μέτρα που προτείνονται αυτόματα από το εργαλείο OiRA. Μπορείτε επιπλέον να τροποποιήσετε περαιτέρω τα προτεινόμενα από το εργαλείο μέτρα. Με τα πιο πάνω δεδομένα, στο επόμενο βήμα θα συνταχθεί αυτόματα από το εργαλείο η έκθεση (μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου).

Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε ;

Δεν είναι δυνατόν να πει κανείς πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για την εκπόνηση της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς τα διαθέσιμα εργαλεία OiRA διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης αλλά και την χώρα όπου έχει αναπτυχθεί το συγκεκριμένο εργαλείο. 

Είναι ωστόσο σημαντικό να γνωρίζετε ότι έχετε τη δυνατότητα να αφιερώσετε όσον χρόνο έχετε διαθέσιμο για να αρχίσετε την εκπόνηση μιας μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου και στην συνέχεια να επιστρέψετε σε αυτήν οποιαδήποτε άλλη στιγμή το θελήσετε στο μέλλον, συνεχίζοντας από το σημείο όπου σταματήσατε. 

Γιατί πρέπει να εγγραφώ ως χρήστης του εργαλείου OiRA;

Τα πρώτο πράγμα που θα σας ζητηθεί να κάνετε όταν θα ξεκινήσετε την πρώτη σας Εκτίμηση Κινδύνου με τη χρήση του εργαλείου είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό OiRA. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. 

Η εγγραφή αυτή σας επιτρέπει να συνδέεστε οποιαδήποτε στιγμή για να συνεχίσετε προηγούμενες Εκτιμήσεις Κινδύνου ή για να ξεκινήσετε νέες. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας μιαν τυπωμένη, αξιόπιστη, ολοκληρωμένη ως προς το περιεχόμενό της και επικαιροποιημένη μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου (νομική απαίτηση). 

Χρειάζεται ειδική προετοιμασία;

Δεν χρειάζεστε καμία ειδική προετοιμασία για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο, ωστόσο πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για ορισμένα βασικά θέματα, για παράδειγμα να σκεφθείτε ποιος είναι αρμόδιος να εκπονήσει ή σε ποιόν θα αναθέσετε να εκπονήσει την μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου, πόσοι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία κ.λπ.

Πηγή: https://oiraproject.eu

Προηγούμενο Πρώτα η άδεια και μετά ο έλεγχος για τις μεταποιητικές μονάδες
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας