#TheGreenTrack Επόμενη πρωτοβουλία της ΕΕ για τη νεολαία σχετικά με την προστασία της φύσης

#TheGreenTrack Επόμενη πρωτοβουλία της ΕΕ για τη νεολαία σχετικά με την προστασία της φύσης

 

 

 

3_F474822091.jpg

 

 

 

 

Στο the Green Track είναι μια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και τη φύση για νέους, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Δίκτυο Νεολαίας Βιοποικιλότητας (GYBN). Θα εφαρμοστεί την άνοιξη του 2022, ενόψει της δεύτερης φάσης της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα CBD COP15 και κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.

Μέσω μιας ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, σε καθηλωτικές εκδηλώσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεργασία με οργανισμούς της νεολαίας σε ολόκληρη την ΕΕ, η πρωτοβουλία αφορά την κινητοποίηση των νέων ανθρώπων και την από κοινού δημιουργία ενός σχεδίου δράσης μαζί τους για την προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού μας κόσμου μέσα στην επόμενη δεκαετία – και τη δημιουργία ενός μέλλοντος όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν αρμονικά με τη φύση.

Για να ενισχύσει τις φωνές των νέων, έχει δρομολογηθεί ένα κάλεσμα για εκδηλώσεις με την ονομασία Στάσεις πράσινης διαδρομής. Καλεί τους νέους – φοιτητές, επιστήμονες, νέους επαγγελματίες, καλλιτέχνες – και οργανώσεις νεολαίας σε όλη την ΕΕ να γίνουν μέρος του ταξιδιού και να συμβάλουν στη συζήτηση για το μέλλον του πλανήτη μας και τη βιοποικιλότητα με ουσιαστικό τρόπο.

Το κάλεσμα σε εκδηλώσεις στόχο έχει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει αντιπροσώπευση ποικιλίας θεμάτων, σχετικών με το περιβάλλον και συγκεκριμένα με την προστασία της βιοποικιλότητας και της φύσης. Απευθύνεται σε νέους σε όλες τις περιοχές της ΕΕ, που μιλούν όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες της ΕΕ και επιτρέπει οποιαδήποτε μορφή – ηλεκτρονικά, υβριδικά ή επιτόπια συνέδρια, συναντήσεις, εκθέσεις, εργαστήρια ή παραστάσεις. Οι επιλεγμένες εκδηλώσεις θα οργανωθούν μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2022, ενόψει της Διάσκεψης COP15, και οι ιδέες και οι εμπνευσμένες ενέργειές τους θα ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λήξης της εκστρατείας.

Green Track Stops

Αναδείξτε το προφίλ των εκδηλώσεών σας με την ενσωμάτωσή τους στο the Green Track

Υποβάλετε την εκδήλωσή σας ΕΔΩ

Οι Στάσεις πράσινης διαδρομής είναι εσύ! Πιο συγκεκριμένα, οι Στάσεις πράσινης διαδρομής είναι εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται από εσάς και άλλους νέους και οργανώσεις νεολαίας σε όλη την ΕΕ που σχετίζονται ευρέως με τη φύση και την προστασία της βιοποικιλότητας του πλανήτη.

Τι είναι η εκστρατεία #TheGreenTrack;

Ζούμε σε εποχές έκτακτης ανάγκης του πλανήτη. Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια του φυσικού κόσμου και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι όλα αλληλένδετα και αλληλοενισχύονται και απειλούν τα ζώα και τα φυτά που στηρίζουν την ύπαρξή μας. Η φύση είναι απαραίτητη για τον αέρα που αναπνέουμε και το νερό που πίνουμε, μας δίνει τροφή, φάρμακα και καταφύγιο και τροφοδοτεί την οικονομία μας, ενώ παράλληλα προστατεύει την ανθρώπινη και πλανητική υγεία, την οικονομική ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Στη COP 15, την επερχόμενη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου-8 Μαΐου 2022, χρειαζόμαστε οι παγκόσμιοι ηγέτες να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία για την προστασία των ανθρώπων και του πλανήτη και να χαράξουν έναν ξεκάθαρο δρόμο προς ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν σε αρμονία με τη φύση.

Ενόψει της διάσκεψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Δίκτυο Νεολαίας για τη Βιοποικιλότητα (GYBN), εγκαινιάζει το «Στο the Green Track», μια καμπάνια για τους νέους. Η εκστρατεία θα καθιερώσει διάλογο με τις νεότερες γενιές για να καθορίσει από κοινού τα επόμενα μεγάλα βήματα που απαιτούνται για να τεθεί η βιοποικιλότητα σε τροχιά ανάκαμψης έως το 2030.

Κάτω από το σύνθημα Έτοιμοι για δράση #ForNature, η πρωτοβουλία θα είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα 2030, μια βασική πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Τι είναι οι Στάσεις πράσινης διαδρομής;

Οι Στάσεις πράσινης διαδρομής είναι εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται από τη νεολαία για τη νεολαία σε ολόκληρη την ΕΕ, που επιλέγονται μέσω πρόσκλησης για εκδηλώσεις. Το κάλεσμα για εκδηλώσεις είναι μια πρόσκληση προς νέους πολίτες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και οργανώσεις νεολαίας στην ΕΕ να γίνουν μέρος του ταξιδιού και να συμβάλουν στη συζήτηση με ουσιαστικό τρόπο.

Το κάλεσμα για εκδηλώσεις στοχεύει στα εξής

  • να εξασφαλίσει ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον με επίκεντρο την προστασία της βιοποικιλότητας και της φύσης
  • να στοχεύσει σε νέους ανθρώπους σε όλες τις περιοχές της ΕΕ και σε όσες περισσότερες γλώσσες της ΕΕ είναι δυνατόν
  • να επιτρέπει οποιαδήποτε μορφή – ηλεκτρονικά, επιτόπια ή υβριδικά συνέδρια, συναντήσεις, εκθέσεις, διαδικτυακά σεμινάρια, εργαστήρια, hackathon, καλλιτεχνικές παραστάσεις κ.λπ.

Γιατί να υποβάλετε την εκδήλωσή σας για να γίνει μια Στάση πράσινης διαδρομής;

Εάν η εκδήλωσή σας έχει επιλεγεί να γίνει μία από τις Στάσεις του the Green Track, θα μπορείτε να συνεργαστείτε με την ΕΕ και να προωθήσετε από κοινού την εκδήλωσή σας με την οπτική ταυτότητα της εκστρατείας the Green Track. Θα προβληθείτε επίσης στον ιστότοπο της εκστρατείας, στον ιστότοπο της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Γενικής Διεύθυνσης για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε άλλες πλατφόρμες.

Επίσης, θα λάβετε μια επεξεργάσιμη εργαλειοθήκη με πρότυπα και υλικό για επικοινωνία και προώθηση της εκδήλωσης, κατευθυντήριες γραμμές για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και διευκόλυνση στην πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία για ηλεκτρονικές εκδηλώσεις.

Ποιος, πού και πότε;

Μια Στάση πράσινης διαδρομής μπορεί να διοργανωθεί από άτομα ηλικίας 18-30 ετών ή από οργανώσεις, δίκτυα και κοινότητες νέων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Η εκδήλωσή σας θα είναι επιλέξιμη για να ληφθεί υπόψη εφόσον διοργανωθεί στην ΕΕ, στοχεύει σε νέους πολίτες και πραγματοποιηθεί μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2022. Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διάρκεια της πρόσκλησης, διαβάστε τις κατευθυντήριες γραμμές για υποβολή αίτησης.

Υποβάλετε την εκδήλωσή σας τώρα!

Για να υποβάλετε την εκδήλωσή σας προς εξέταση, συμπληρώστε το Έντυπο αίτησης Στάσεις πράσινης διαδρομής.

Πηγή: https://ec.europa.eu/

Προηγούμενο Η Επιτροπή θα επενδύσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας