Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο “Ενεργειακή & Λειτουργική Αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του ΟΑΕΔ της ΕΠΑΣ Πύργου”

Το έργο είναι εκτιμώμενης κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας αξίας 1.447.580,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 1.795.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α.Σ. 198951).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 09/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Για να κατεβάσετε τα τεύχη του Διαγωνισμού πατήστε εδώ

Προηγούμενο Καταβολές αποζημιώσεων και έκτακτων ενισχύσεων για τη ζωική και φυτική παραγωγή της χώρας, από σήμερα έως τις 10.5.2023
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας