Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.

Γνωστοποίηση διενέργειας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος,. Προϋπολ. δαπάνης 6.701,79€ συμπερ. ΦΠΑ 13% & 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για « υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ » – CPV 50000000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για δύο (2) έτη συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.636,14 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 88.828,81€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]

Διακήρυξη Διαγωνισμού, για την προμήθεια, για την προμήθεια ειδών Νωπών – Κατεψυγμένων Κρεάτων

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16 1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών Νωπών – Κατεψυγμένων Κρεάτων για τις ανάγκες […]

Διακήρυξη Διαγωνισμού, για την προμήθεια, ( Άρτος Λευκός Τ 70% & Άρτος Ολικής Τ 100%)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16 1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια, ( Άρτος Λευκός Τ 70% & Άρτος Ολικής […]

11η Πρόσκληση της Π.Ε. Ηλείας για την υποβολή οικονομικών προσφορών μεταφοράς μαθητών 2023-2024

11η Πρόσκληση της Π.Ε. Ηλείας για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK PROSKLISI_17

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 20/2023 για την προμήθεια  : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»  για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Γνωστοποίηση διενέργειας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 20/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια  : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»  για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ   ΔΑΠΑΝΗ: 68.548,39 € Εξήντα Οκτώ  Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Οκτώ  ευρώ και Τριάντα Εννέα λεπτά 16.451,61 € Δέκα Έξι  Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα Ένα  […]

Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2023), για την προμήθεια «Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 19/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια «Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος» (CPV 33111000-1, «ακτινολογικά μηχανήματα»), (ΚΑΕ 9749) Για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ».   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19-2023 Ηλ.Δ.Α.Δ.(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Νέου Ψηφιακού Φορητού-Τροχήλατου Ακτινολ. Μηχ).96Α44690ΒΞ-ΤΩΔ(23PROC013761425)

117 Πτέρυγα Μάχης : Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού (Δ.05/23)

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Α/Β Ανδραβίδας. 2. Ο […]

Περίληψη διακήρυξης για Διαχείριση Δευτερογενών Διακομιδών της Ν.Μ. Πύργου

Περίληψη διακήρυξης για «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» (CPV: 85143000-3 / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ) Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ΄αριθ. 50η/11-10-2023 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΧ7Κ46907Ε-Κ2Λ), διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για […]

28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας